Woonwagenbewoners verdienen ook een goede huisvesting

“Woonwagenbewoners zijn een specifieke doelgroep in Vlaanderen. Dat moeten we respecteren, ook qua huisvesting”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik heb de woonwagenbewoners altijd gekoesterd, ook als burgemeester van Sint-Truiden. 
Dat is één van de redenen waarom ik al tijdens mijn eerste legislatuur (eind jaren '90) een nieuw woonwagenpark gerealiseerd heb in Sint-Truiden.

Ik betreur dat de Vlaamse regering de woonwagencultuur uit het Vlaams integratiebeleid geschrapt heeft. (1)
Ik wou daar een actuele vraag over stellen aan bevoegd minister Bart Somers, maar ze is onontvankelijk verklaard.
Reden: het onderwerp zou voldoende aan bod gekomen zijn bij de bespreking van de beleidsnota’s eind vorig jaar.

Dat is één van de verschillen, die ik merk tussen het federaal parlement en het Vlaams parlement.

In het Vlaams parlement wordt er alles aan gedaan om het aantal vragen van parlementsleden ‘af te wijzen’ en zo te beperken. Nochtans zijn wij democratisch verkozen en zouden wij het recht moeten hebben, weliswaar gebruikmakend van gezond verstand, om altijd alle vragen te mogen stellen aan de uitvoerende macht.
Ik had dat al gehoord over het Vlaams parlement, maar nu ervaar ik het.

Minister Bart Somers motiveert de schrapping, omdat de woonwagenbewoners deel zouden worden van het reguliere beleid van alle ministers, vooral inzake Wonen, Werk, Binnenlands Bestuur, Jeugd en Onderwijs.
Ik ben benieuwd!

Er is een studie besteld naar de woon- en leefsituatie van rondtrekkende woonwagenbewoners, die tegen eind februari bepaalde beleidsaanbevelingen moet opleveren.
Ik zal zeker niet nalaten dit dossier op te volgen.

Laten we het maar duidelijk zeggen: woonwagenbewoners zijn in heel wat gemeenten en steden niet welkom. Nochtans kan de aanleg van woonwagenterreinen voor 100% gefinancierd  worden door Vlaanderen.

Uit de onderstaande cijfers blijkt dat Limburg de meest gastvrije provincie (het meeste standplaatsen) is voor woonwagenbewoners. (3)
In Limburg zijn er 203 standplaatsen, die onderdak vormen voor 188 gezinnen.
Dit op een totaal van 573 standplaatsen in Vlaanderen. 35% van de woonwagenstandplaatsen ligt dus in Limburg, wat significant hoog is voor de kleinste provincie naar inwonersaantal.

Hieronder vindt u de mondelinge vraag om uitleg en de reden van onontvankelijkheid terug.Antwoord


 

 

Kim Janssen heeft onlangs een boek gepubliceerd, waarin het beeld van woonwagenbewoners in Vlaanderen goed en uitgebreid geschetst wordt.” (2)