Worden milieuadviesraden (opnieuw) actiegroepen?

De Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad (HOLA) bestaat 25 jaar.
De officiële viering vond plaats tijdens een academische zitting in de raadzaal van het gemeentehuis, Dorpsstraat 17 in Hoeselt, op vrijdag 29 november 2013.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove was een van de sprekers.

Ludwig Vandenhove: “Het leefmilieubeleid op gemeentelijk vlak wordt erg getroffen door de afschaffing van de milieuconvenanten door de Vlaamse regering.
In de periode van 2008 tot en met 2013 ontvingen alle Limburgse gemeenten samen hiervoor 3.421.142,61 EUR aan subsidie.
Qua inhoudelijke ondersteuning en preventie zal de provincie Limburg deze taak zoveel mogelijk proberen op te vangen.

De overheid is zich kapot aan het besparen en zo krijgen de tegenstanders van de overheid hun grote gelijk.
Sommige diensten en/of instanties gaan zo slecht werken wegens gebrek aan middelen dat dit uiteindelijk een ‘self-fulfilling prophecy’ wordt. Het gebrek aan financiële middelen voor het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) is daar een goed voorbeeld van, maar helaas maar één van de vele.

Het idee om gemeenten te fusioneren, gaat in dezelfde richting.
Ik ben voor samenwerkingen, maar tegen fusies. Nochtans wordt er, ook weer om financiële redenen, meer en meer van gesproken.
Het zal het democratisch deficit alleen maar doen toenemen.

En dan de milieuadviesraden, zoals HOLA.
Zij zijn meestal ontstaan naar aanleiding van acties rond bepaalde milieuproblemen en/of zelfs uit actiegroepen.
In de meeste gemeenten, zoals hier in Hoeselt, hebben ze nadien een officieel karakter gekregen.
Nu er geen decretale verplichting meer is om een gemeentelijke milieuraad te hebben voor het bekomen van bepaalde subsidies, zullen we op heel wat plaatsen misschien opnieuw meer de richting uitgaan van actiegroepen.

Alleszins blijven milieuadviesraden nodig.
Zij zijn de bewaker van een lokaal milieubeleid.”

 

Zie Milieuraad HOLA viert het 25-jarig bestaan. Het Belang van Limburg, Bijlage III, 03-12-2013, p. 4.

Zie ook Geen Milieuconvenant 2014-2019 van 15-10-2013 op deze website.

Tags: