Worden veroordeelde terroristen voldoende begeleid?

Sinds de aanslagen in 2016 werden meer dan 500 veroordelingen voor terrorisme uitgesproken in België.

Hoe is die personen vergaan en wat is hun situatie op dit ogenblik?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

“Het gaat hierbij hoofdzakelijk om een federale aangelegenheid, vermits Justitie in de eerste plaats verantwoordelijk is. Zo zijn er de gerechtelijke uitspraken en de veroordelingen en de zogeheten deradicaliserings- (deradex)afdelingen in de gevangenissen van Ittre en Hasselt.

Maar ook Vlaanderen heeft hierin een belangrijke rol. Zo hebben de justitiehuizen een mandaat om al tijdens de detentie aan de slag te gaan met deze gedetineerden.
Met dit mandaat kunnen de justitieassistenten de re-integratie na vrijlating beter voorbereiden met het oog op het voorkomen van recidive.

Ik ondervroeg Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) op dinsdag 14 juni 2022 in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.

Het blijkt nog maar eens dat de samenwerking tussen het federale en het Vlaamse niveau qua justitie niet echt vlot verloopt.
Hetzelfde geldt voor de afstemming  met het lokale niveau, onder andere met de Lokale Task Forces (LFT) en de lokale integrale veiligheidscellen
.
Mijn visie: zou één globale visie vanuit het federale niveau hier niet een betere oplossing zijn in plaats van de huidige gefragmenteerde aanpak?

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Zuhal Demir. (1)