Z33 is ook een prioritair Limburgs dossier

“Bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen is het essentieel dat belangrijke Limburgse dossiers op de tafel komen.
Uiteraard zijn sociaaleconomische actiepunten en universitair en hoger onderwijsdossiers van belang, maar cultuur is dat evenzeer”, zegt Ludwig Vandenhove.

Als ik cultuur zeg, denk ik in het bijzonder aan Z33-Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur.

Tot 2018 was cultuur ook nog een provinciale bevoegdheid.
Limburg besteedde tot dan heel wat geld aan cultuur. Maar nu mag dat niet meer, bijgevolg moet Limburg nu louter rekenen op Vlaams geld.

Zoals op nog heel wat andere beleidsdomeinen, krijgt Limburg op cultureel vlak niet waar het recht op heeft. Met andere woorden, minder middelen en minder mogelijkheden. Nochtans verdienen wij een rechtmatig aandeel.

Ik weiger te geloven dat wij in Limburg minder cultureel talent hebben dan in andere provincies en dat Limburgse kunstenaars zouden moeten onderdoen voor collega’s uit Antwerpen, Oost- of West-Vlaanderen of Vlaams Brabant. Dus is het logisch dat Z33 voldoende geld krijgt vanuit Vlaanderen om als kunstenhuis een trekkersrol te spelen voor actuele kunst in onze provincie. En als we al een achterstand zouden hebben, moeten die financiële middelen maar dienen om die stelselmatig goed te maken.
Het zou moeten gaan om structurele financiële ondersteuning, niet enkel op basis van projecten, die beoordeeld worden door jury’s. Want gezien de beperkte culturele scène in Limburg, is onze provincie slecht vertegenwoordigd bij die beoordelingen.
Twijfel ik aan de objectiviteit van die jury’s? Niet echt, maar ‘ons kent ons’ zal daar ook wel spelen.  

In de andere provinciehoofdsteden is er telkens minimum één volwaardig museum.
Wij verdienen dat als Limburg evenzeer.

Voor mij moet dat dossier op tafel komen bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen.” 
___