Zie je wel: we hebben (spijtig genoeg) gelijk!

“Op woensdag 30 oktober 2013 hebben de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD)-Spoor Limburg en sp.a Limburg een gezamenlijke persconferentie gehouden, waarin we het nieuwe vervoersplan van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) ‘lekten’ en we wezen op de nadelige gevolgen voor de (Limburgse) reizigers.
Spijtig genoeg, afgaande op de mediaberichten in het weekend van zaterdag 23 en zondag 24 november 2013, hebben we gelijk.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“En inmiddels reageert de NMBS opnieuw niet.
Federaal volksvertegenwoordiger en Lommels burgemeester Peter Vanvelthoven zal bevoegd Minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille hierover ondervragen.”

Hieronder vindt u het persbericht.

sp.a Limburg wil snel duidelijkheid over nieuw vervoersplan NMBS.

Nadat gedeputeerde Ludwig Vandenhove en ACOD spoor Limburg een kleine maand geleden al hun bedenkingen hadden omtrent het uitgelekte nieuwe vervoersplan van de NMBS heeft gisteren ook de bond van Trein-tram en bus gebruikers het plan met de grond gelijk gemaakt. 

Voor sp.a Limburg bewijst dit voldoende dat, ondanks de recente ontkenningen van de NMBS, er iets schort met het plan zeggen Peter Vanvelthoven en Jos Digneffe.

Daarom zal federaal volksvertegenwoordiger Peter Vanvelthoven kortelings een parlementaire vraag stellen aan Minister Labille, verantwoordelijk minister voor de NMBS.

Verbindingen met Brussel

sp.a Limburg is tevreden met de snelle uur-verbinding ( 20 minuten tijdwinst per traject) naar Brussel maar betreurt dat er een historische kans gemist wordt om Limburg per trein niet alléén korter bij Brussel maar ook korter bij Gent, Brugge en de kust te brengen.

sp.a Limburg zal daarom bij de bevoegde overheden pleiten om de snelle trein, eens aangekomen in Brussel Zuid, niet als stoptrein naar Gent te laten rijden ( zoals nu in het nieuwe vervoersplan voorzien wordt) maar gewoon zijn sneller rechtstreeks traject naar Gent, Brugge en de kust ( Blankenberge/ Knokke) te laten verderzetten.
Op die manier komen ook Gent, Brugge en de kust 20’ korter bij onze provincie te liggen.

In het verlengde hiervan zal sp.a Limburg, bij monde van Vanvelthoven, ook pleiten om de huidige treinrelatie Genk-Gent onverkort verder te laten bestaan zoals vandaag het geval is.
Dit houdt in dat die treinen vanuit Genk, via Hasselt, Alken, Sint Truiden, en Landen naar Brussel sporen om vervolgens als omnibus te rijden tussen Brussel-Zuid en Gent.
Treinreizigers uit Alken, Sint-Truiden en Landen kunnen desgevallend  in Leuven overstappen op een snelle trein die hen rapper in Gent maar ook in Brugge en aan de kust brengt.

Het nieuwe NMBS vervoersplan voorziet dat Limburgers in de toekomst drie uur de trein op moeten om zonder overstap aan de kust te geraken stelt Vanvelthoven. Een trein die bovendien onderweg niet minder dan 13 keer stopt.
Zoiets is echt onaanvaardbaar.

De Verbinding met Antwerpen

Het nieuwe NMBS vervoersplan voorziet in drie mogelijkheden om vanuit Limburg naar Antwerpen te sporen.

  1. De Limburgse pendelaar neemt de snelle trein naar Brussel vanuit Hasselt en stapt in Aarschot over op een trein vanuit Leuven naar Antwerpen. Dit verlengt de reistijd slechts met 3 minuten ten opzichte van vandaag.
  2. De Limburgers maken gebruik van een nieuwe rechtstreekse trein naar Antwerpen via Leuven en de nationale luchthaven. Dit traject duurt meer dan 20’ langer dan vandaag (rechtstreeks via Aarschot) het geval is en bovendien is het nog steeds niet duidelijk of er al dan niet een bijkomende toeslag zal moeten betaald worden mits deze treinen via sporen van het Diabolo- project ( nationale luchthaven) rijden.
  3. De vandaag al bestaande verbinding vanuit Hasselt via Mol (overstap) naar Antwerpen (reistijd 1h52)

sp.a Limburg zal zich met alle mogelijke middelen verzetten tegen deze regeling.
Vele Limburgers pendelen dagelijks tussen Limburg en Antwerpen en hebben recht op de snelst mogelijke verbinding zonder overstap in Aarschot stelt Vanvelthoven.

Genkenaars die in Antwerpen werken zouden in dit geval zelfs twee keer moeten overstappen om op hun werk te geraken. In Hasselt en in Aarschot.
Bovendien is de kans héél groot dat, zeker tijdens de piekuren en na de overstap, de mensen vanaf Aarschot tot Antwerpen zullen moeten rechtstaan voegt Jos Digneffe er aan toe.

Verbinding met Luik

Ook in het nieuwe vervoersplan blijft de verbinding met Luik een trein der traagheid.
Om hooguit 40 km te overbruggen blijft de NMBS meer dan één uur nodig hebben.

Ongezien in 2013 zegt Van Velthoven.
Die trein stopt nu eens werkelijk overal.
Dit heeft vooral te maken met het gegeven dat deze trein door de stad Luik ook gebruikt wordt als een onderdeel van haar voorstadsverkeer.
Met halten in Glons, Liers, Herstal, Milmort, Liége Palais, Liége Jonfosse stopt deze trein 6 keer in wat je het voorstedelijk gebied van Luik kan noemen zegt Jos Digneffe.
Bovendien rijden er vanuit Liers en Herstal per uur nog twee andere treinen richting Liége Guillemins zegt Peter Vanvelthoven.
Is het nu zo moeilijk om één van die twee treinen overal te laten stoppen op Waals grondgebied en er op die manier voor te zorgen dat Hasselt- Liége Guillemins in Wallonië nog enkel stopt in Herstal en Liége Palais en dus een kwartier sneller dan vandaag het geval is in Luik toekomt besluiten beiden te samen.

Noord- Limburg

In vergelijking met vandaag is er één grote wijziging.
De treinen Antwerpen-Mol-Neerpelt worden verlengd tot Hamont en krijgen Hamont als vertrek en eindpunt.

sp.a Limburg bejubelt deze beslissing van de NMBS maar is van oordeel dat het verhaal hier niet mag stoppen.
Hamont ligt op luttele afstand van het Nederlandse Weert waar een aansluiting zou kunnen verwezenlijkt worden op het NS Netwerk ( de Nederlandse Spoorwegen).
Vanuit Weert rijdt er om het uur minstens één trein richting Eindhoven- Rotterdam- Amsterdam en in de andere richting naar Maastricht.
We moeten inzetten op een, zelfs, internationale ontsluiting van onze provincie stellen Vanvelthoven en Digneffe unisono.
Met in het achterhoofd de beslissing van de Vlaamse regering om de lijn 18 (Hasselt-Neerpelt) te reactiveren zou het zonde zijn om deze beslissing niet in een Europese context te zien.
Nu moet er, om per trein in Nederland te geraken, steevast een tijdrovende omweg gemaakt via Antwerpen om België vervolgens te verlaten via het enige volwaardige grensoverschrijdende spoorpunt Essen-Roosendaal.

sp.a bepleit daarom voor de toekomst ook het ontdubbelen van de enkel-spoorlijn Mol-Lommel-Overpelt-Neerpelt-Hamont.

Het op dubbelspoor brengen van dit baanvak, gekoppeld aan de reactivering van de lijn 18 kan voor onze provincie een nieuwe impulsen inhouden.

We moeten in Limburg grootser durven denken stellen Peter Vanvelthoven en Jos Digneffe.
Ons blijven fixeren op kleine, plaatselijke projecten geven de NMBS telkens de kans om, met cijfermateriaal in de hand, te bewijzen dat hetgeen wij vragen onrendabel zou zijn.
Een mooi voorbeeld daarvan was destijds de Limburgse vraag ter heropening van de lijn Hasselt-Maastricht.
Honderd keer werden wij geconfronteerd met negatieve uitkomsten van haalbaarheidsstudies.
De lijn Hasselt- Maastricht als onderdeel van een as van Rijsel naar Keulen via Gent, Antwerpen, Hasselt, Maastricht en Aachen was wel rendabel geweest.
Gelukkig wordt de geleden schade in de nabije toekomst beperkt met het in dienst stellen van een sneltram tussen Hasselt en Maastricht.

 

Zie onder andere Sp.a wil meer uitleg over vervoersplan. Het Belang van Limburg, 23-11-2013, p. 6.

Zie ook Spoorontsluiting Limburg moet beter! van 05-11-2013 en Jos heeft weer eens gelijk! van 11-04-2013 op deze website.

Tags: