Zo hoort u het ook eens van een ander!

De foorreizigers kunnen blijven rekenen op
Ludwig Vandenhove/>!
De meeste foorreizigers kennen
Ludwig Vandenhove/> als burgemeester van de stad Sint-Truiden (al bijna 15 jaar), maar ook als lid van het federale parlement (al bijna 10 jaar).


Als burgemeester heeft
Ludwig Vandenhove/> van bij zijn aantreden in 1995 aandacht geschonken aan het kermisgebeuren in Sint-Truiden.
“Foorreizigers zijn middenstanders als alle anderen en moeten dan ook op dezelfde manier behandeld worden.”, is één van zijn gekende uitspraken.
Enkele realisaties: de installatie van een kermiscommissie met ruime inspraak van de foorreizigers, een sluitend kermisreglement sedert 1996, lang voor er een nationale reglementering (zie verder) was, opwaardering van de wijkkermissen door er activiteiten aan te koppelen en de schoolgaande kinderen op maandagnamiddag de kermis te laten bezoeken dankzij een financiële tussenkomst van de stad, opwaardering als evenement van de grote Augustuskermis en de kermis bij carnaval, etc.

Maar misschien kennen de meeste collega’s hem nog het best van zijn inspanningen om uiteindelijk een sluitende wetgeving op de ambulante handel tot stand te brengen, die eindelijk, na zoveel jaren, enige zekerheid gebracht heeft voor de foorreizigers en de marktkramers.
Ettelijke keren hebben afgevaardigden van de representatieve organisaties van foorreizigers rond de tafel gezeten met
Ludwig Vandenhove/> hetzij in het stadhuis van Sint-Truiden, hetzij in het federale parlement.

Ludwig Vandenhove/> is op zondag 7 juni 2009 kandidaat op de sp.a lijst voor Europa (nummer 1) (blauwe stembrief) als 9e effectieve kandidaat. Ook op Europees vlak zal
Ludwig Vandenhove/> ongetwijfeld de belangen van de foorreizigers verdedigen. Mag ik dan ook vragen, ook als persoonlijke vriend van hem, om hem op 7juni 2009 te steunen en een voorkeurstem op hem uit te brengen, met dank bij voorbaat?

Michel Clabots, foorreiziger en voorzitter Verenigde Foorreizigers Sint-Truiden.