"Zo hoort u het ook eens van een ander!"

Naar aanleiding van de heropening van het jeugdhuis ‘de Resoor’ schrijft plaatselijk perscorrespondent Egide Lismond op de blog van ‘Het Nieuwsblad’ en ik citeer:
Randbemerking: Bij de opening zagen we uitsluitend socialistische vertegenwoordigers van de gemeenteraad. Nodigden de jongeren geen andere partijen uit? Vergaten de andere partijen te komen? Of is er meer aan de hand?”

Ik heb als volgt gereageerd op deze blog:
“Dit is niet de enige activiteit in Sint-Truiden waar de sp.a ‘alleen’ aanwezig was.
Meestal is dit zo.
Voor mij bevestigt dit dat Lijst Burgemeester (sp.a-Groen!) met concrete dossiers, de echte problemen van de Truienaars en het echt besturen van Sint-Truiden bezig is.
Geen grote plannen en uitspraken, elke dag hard werken!”


Duidelijker kan niet!

Zie ook de tekst ‘Jeugdhuis ‘de Resoor’ is verhuisd!’ op deze website.