Zonnepanelen: over wie gaat het?

Door de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de beslissing van de Vlaamse regering uit 2019, waarbij de bezitters van zonnepanelen van de voordelen van een terugdraaiende teller konden genieten, is er heel wat te doen over de getroffen personen en gezinnen.

“Terecht is de bevolking daar ontstemd over”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Op basis van deze regeling hebben heel wat bijkomende gezinnen geïnvesteerd in zonnepanelen.
De Vlaamse regering zit hen ‘echt in de portefeuille’.

Wij hebben als sp.a altijd gewaarschuwd dat deze beslissing zou nietig verklaard worden door het Grondwettelijk Hof.
Bij de stemming in het Vlaams parlement hebben wij ons als sp.a toen onthouden. Maar de Vlaamse regering, met dezelfde samenstelling als nu- N-VA - CD&V - Open Vld-, wou haar voorstel er absoluut doordrukken met het oog op de verkiezingen van zondag 26 mei 2019.
Zieltjes en stemmen winnen.

De regeling hield in dat gebruikers stroom, die ze niet zelf verbruikten, in het stroomnet konden injecteerden.
De teller draaide terug en de energiefactuur bleef een stuk lager.

De Vlaamse regering moet de benadeelden maximaal financieel compenseren.
Dit keer zou ze dat gaan doen via de algemene uitgaven en niet opnieuw aanrekenen op de energiefactuur.
In die factuur zitten nu heel wat andere elementen dan louter de energiekosten, zelfs minder dan 1/3de.
 (1)

MAAR…

Het wordt tijd dat Vlaanderen nu eindelijk eens, in het kader van een echt groen en sociaal energiebeleid, orde op zaken stelt in de verschillende voordelen, die toegekend worden.
Klimaatneutraliteit zal sociaal zijn of zal niet zijn.

Hoeveel grote bedrijven, zelfs multinationals, maken geen gebruik van allerlei voordelige maatregelen in het kader van groene energie?
Omwille van het klimaat? Of omwille van de fiscale voordelen?
Ik laat iedereen het zelf invullen.

Als we spreken over wie benadeeld wordt door deze onwettige beslissing door de Vlaamse regering, past het de cijfers in hun context te plaatsen.
Het zou gaan over een 100 000 -tal gezinnen, die getroffen worden. (2)

Nog enkele cijfers: op maandag 30 november 2020 waren er 527 969 installaties van zonnepanelen in Vlaanderen of 81 installaties per 1 000 inwoners. (3)  In mijn eigen stad Sint-Truiden bijvoorbeeld zijn er
2 860 installaties (3) op 17 997 huishoudens in 2020 (5).   
In het totaal zijn er in Vlaanderen 2 840 000 private huishoudens, cijfers van begin 2020. (4)
Het aantal warmtepompen is nog veel beperkter: in 2017 om en bij de 22 000. (6)
De conclusie is duidelijk: een minderheid van de bevolking wordt getroffen.
Vooral inkomenscategorieën, die zich zonnepanelen kunnen veroorloven. En waarvan een gedeelte helemaal niet bekommerd is voor van het klimaat en het leefmilieu, enkel voor ‘hun portemonnee’.
Daar heb ik de laatste dagen en weken (te) weinig over gehoord in het Vlaams parlement en in de media.
Hiermee moet de Vlaamse regering rekening houden bij het uittekenen van een toekomstig beleid.
Ik herhaal: wie in de winter kou heeft, wil het warm hebben en is niet geïnteresseerd in wat er langs de schouw uitgestoten wordt en wat de gevolgen voor het klimaat zijn.

Dikke Freddy, schrijver Erik Vlaeminck vertaalt het goed.
Ik citeer: “Laat duidelijk zijn dat ik die misleide mensen hun compensatie van harte gun. Toch voel ik mij enigszins misdeeld. Als armoezaaier bezit ik helaas geen dak waarop ik als investering zonnepanelen kan leggen.” (7)