Zorgwoning in de tuin: een goed initiatief!

De stad Hasselt maakt als eerste gemeente in Vlaanderen ruimtelijk mogelijk dat er zorgwoningen in de tuin kunnen gebouwd worden. (1)

Goed werk van RoodGroen+ schepen Marc Schepers”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Maar het sociale aspect mag nooit vergeten worden bij voorzieningen voor bejaarden en/of zorgbehoevenden.

Een mooie ‘verzoening’ van de beleidsdomeinen welzijn en ruimtelijke ordening.
Deze maatregel speelt goed in op het gegeven dat de bevolking steeds ouder wordt en dat ze langer thuis of bij familie kunnen verblijven in plaats van in woonzorgcentra. Bovendien kunnen alzo dure verbouwingen aan de hoofdwoning vermeden worden, hetgeen goedkoper en minder ingrijpend is voor de bewoners. Ook is het een goed alternatief voor eventuele lange wachtlijsten in woonzorgcentra.

Hasselt legt een aantal randvoorwaarden op:

-de woonunits mogen maximum 40 vierkante meter zijn;
-het gaat om een mobiele zorgwoning, die in de achtertuin kan kan geplaatst worden;
-de constructie moet gemakkelijk geplaatst en verplaatst of weggenomen kunnen worden;
-de containerwoning moet voorzien worden van alle modern comfort en moet voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidsnormen van de Vlaamse wooncode;
-de woonunits mogen onderdak bieden aan hoogstens twee zorgbehoevenden;
-per hoofdwoning op een perceel kan slechts één tijdelijke woonunit worden vergund;
-de noodzakelijke nutsvoorzieningen moeten gekoppeld kunnen worden aan de bestaande nutsvoorzieningen van de hoofdwoning.

Een vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit wordt verleend voor maximaal 10 jaar (2 periodes van 5 jaar).

Ik hoop dat zoveel mogelijk Vlaamse en Limburgse gemeenten het goede voorbeeld van Hasselt volgen. Ook mijn eigen stad Sint-Truiden.

En zeggen dat alles begonnen is toen ik vorig jaar in volle verkiezingscampagne een vraag van een militante van de Algemene Centrale van de Openbare Diensten - Sector Spoor kreeg in verband met de opvang van haar moeder.
Ik heb die vraag toen onmiddellijk doorgespeeld aan Marc Schepers via toenmalig Vlaams parlementslid Rob Beenders. Nog maar eens een bewijs dat vragen van de bevolking wel degelijk kunnen leiden tot concrete oplossingen.

Dit project biedt mogelijkheden om het aanbod voor het toenemend aantal personen, die steeds ouder worden, ernstig uit te breiden.  Het speelt dus in op een maatschappelijke behoefte. Maar meteen duikt weer een sociaal probleem op.

Wie kan zich zulke woon-zorg-unit veroorloven
Zullen huurders de toelating krijgen van huiseigenaren?
Wie beschikt over een voldoende grote tuin?
Wie kan zich financieel zulke containerwoning veroorloven?

Nog maar eens de bevestiging dat de sociale ongelijkheid in Vlaanderen toeneemt, over welk beleidsdomein we het ook hebben.
Daar moet aan gedacht worden als dit project veralgemeend wordt.”