'Zwarte periode' uit de Belgische geschiedenis herdenken

Volgend jaar, in 2019, is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd.

"Dat moet zeker op een bijzondere manier herdacht worden, ook in Sint-Truiden", zegt sp.a-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
"Het mag niet zomaar een herdenking worden, er moet een duidelijk politiek luik aan gekoppeld worden. 
Laten we de echte zwarte periode uit onze geschiedenis maar eens in herinnering brengen.

De Tweede Wereldoorlog was niet zomaar een oorlog, het was ook en misschien vooral een poging voor sommige groepen om in België een autoritair, anti-democratisch regime te vestigen.
Hier hebben heel wat Belgen en vooral Vlamingen aan meegewerkt.
Dat wordt veel te weinig benadrukt in onze geschiedenis. Bovendien zijn hier in Zuid-Limburg en Sint-Truiden heel wat (slechte) voorbeelden van dat soort gebeurtenissen terug te vinden.
Deze 75-jarige herdenking van vrede biedt hiertoe volgens mij een ideale gelegenheid.

De gelijkenissen met bepaalde fenomenen in onze huidige maatschappij zijn spijtig genoeg veel te treffend.

Laten we volgend jaar de bevolking maar eens expliciet met de neus op de feiten drukken.

Ik heb in die zin al een vraag gesteld aan de meerderheid in het stadsbestuur van Sint-Truiden.
Ik ben benieuwd naar het antwoord."

Hieronder vindt u de mail.

Beste Kathleen
Beste Veerle
Beste Hilde

Ik weet dat het huidig stadsbestuur heel wat initiatieven neemt rond de beide wereldoorlogen en om deze trieste periodes uit onze geschiedenis in herinnering te brengen.
Daar is heel wat werk verdergezet vanuit mijn legislaturen als burgemeester en zijn er zelfs een aantal activiteiten bijgekomen.

Voor volgend jaar ben ik zo vrij een suggestie te doen: bevrijdingsfeesten (werktitel). Het is dan immers 75 jaar geleden dat ons land bevrijd werd van Nazi-Duitsland en zijn bondgenoten.
De Tweede Wereldoorlog was niet zomaar een oorlog, het was ook en misschien vooral een poging voor sommige groepen om in België een autoritair, anti-democratisch regime te vestigen.
Hier hebben heel wat Belgen en vooral Vlamingen aan meegewerkt.
Dat wordt veel te weinig benadrukt in onze geschiedenis. Bovendien zijn hier in Zuid-Limburg en Sint-Truiden heel wat (slechte) voorbeelden van dat soort gebeurtenissen terug te vinden.
Deze 75-jarige herdenking van vrede biedt hiertoe volgens mij een ideale gelegenheid.

Mag ik vragen dat u deze aangelegenheid zou voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen?

Ludwig

 

 

Zie ook “Ik maak mij zorgen, ook als mens” van 11-09-2018 en Bevrijdingsfeest(en) van 23-07-2018 op deze website.