Zwembadpersoneel: oppassen geblazen!

"Het blijft oppassen geblazen voor het personeel van het stedelijk zwembad in Sint-Truiden als gevolg van de samenwerking met de privé-partner ('het uitverkopen van het zwembad')", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Dat blijkt uit het bijgevoegd punt door sp.a -fractieleider Gert Stas tijdens de gemeenteraad van maandag 29 april 2019 en het antwoord van het college van burgemeester en schepenen.

Hieronder vindt u het toegevoegd punt.


Gemeenteraad

Ontwerp

Zitting van 29 april 2019

2019_GR_00106 - Engagementsverklaring overname personeel zwembad Sint-Pieter - Goedkeuring

BEVOEGDHEID
Veerle Heeren

MOTIVERING

GEGEVEN

Op de gemeenteraad van maart ’19 was er commotie rond het ontslag van het personeel van het zwembad Sint- Pieter. Er was grote onduidelijkheid over al dan niet nagekomen beloftes en bij het personeel zelf was er grote
onzekerheid. Een duidelijke positiebepaling van het stadsbestuur in deze bleef ook uit.

De bespreking van dit punt werd - nogal abrupt - afgebroken door de voorzitter “omdat dit punt te belangrijk was om te bespreken in varia”. Dit is te verdedigen, maar groot was onze verbazing toen bleek dat op de
gemeenteraad van april dit “belangrijke” onderwerp vervolgens niet geagendeerd was.

Nochtans is er de voorbije maand veel gebeurd in dit dossier: er zijn gesprekken geweest met de vakbonden, er zijn gesprekken geweest met het getroffen personeel en er zijn opnieuw beloftes gedaan met betrekking tot
overnames van de contracten etc.

Uit het formeel vakbondsoverleg met burgemeester, schepen van personeel, algemeen directeur en directeur personeelsdienst werd bevestigd dat het bestuur instemt met de vraag van de vakbonden om de Europese richtlijn
toe te passen, onbeperkt in tijd (de vertikale toepassing van de Europese richtlijn).

Concreet betekent dit dat alle contractuelen worden tewerkgesteld in het nieuwe zwembad aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden. Dit is van toepassing voor alle contractuelen die op het moment van overname nog op het
organogram staan van het zwembad, niet voor degenen die ondertussen een andere functie binnen de stad opgenomen hebben.

De formele en schriftelijke bevestiging van deze regeling, met instemming van Lago, bleef echter uit.

Daarnaast is het ook nog onduidelijk wat er met de statutaire collega’s zal gebeuren, aangezien zij niet in deze regeling zijn betrokken.

Het personeel is dus hoopvol, maar blijft onzeker. Een formele verduidelijking in de gemeenteraad zou soelaas kunnen brengen.

De Sp.a-fractie vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om

  1. bovenstaande regeling mbt de contractuelen formeel en schriftelijk te bevestigen aan het personeel.
  2. de statutairen schriftelijk en individueel te bevestigen dat zij in dienst kunnen blijven binnen het stadsbestel, met behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden.

WETTELIJKE BEPALINGEN

- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

BESLUIT

ARTIKEL 1

De raad gaat akkoord met het voorstel.


"Burgemeester Veerle Heeren en schepen van Sport Jurgen Reniers kunnen wel zeggen dat het personeel werkzekerheid krijgt, maar waar is de garantie van de private partner?", vragen Gert Stas en Ludwig Vandenhove zich af.
"De officiële uitleg: alle 27 medewerkers kunnen in dienst blijven totdat het nieuwe complex eind 2020 opengaat en contractuele werknemers hebben de keuze vervolgens over te gaan met behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden. Statutaire werknemers kunnen sowieso in dienst blijven bij de stad, dat is gelukkig decretaal zo bepaald. (1)

Maar waar is de schriftelijke garantie van de privé-partner?
Hoe langer de onzekerheid blijft voor de werknemers, hoe meer er zelf vrijwillig ander werk gaan zoeken.

Wij zullen de zaak strikt blijven opvolgen."

"In feite is het simpel: als sp.a zijn wij tegen privatisering van diensten, die door de overheid moeten aangeboden worden.
Goedkoper? Klopt niet. Een betere dienstverlening? Klopt ook niet."