Zwerfkattenaanpak moet verdergezet worden

Dat zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove in een reactie op een gruwelfoto, die de vzw Felix Project verspreid heeft.

"Dierenwelzijn in het algemeen en de zwerfkattenaanpak in het bijzonder verdienen blijvende aandacht van de politiek", zegt Ludwig Vandenhove.
"Ondanks de beperktere financiële middelen voor het provinciale niveau, zal ik trachten hier geld voor te blijven vinden.

Gezien mijn bevoegdheidspakket zal ik moeten kiezen tussen middelen voor milieu en natuur of voor dierenwelzijn.
In feite zou het geen keuze mogen zijn binnen de huidige evoluties in onze maatschappij, maar politiek betekent nu eenmaal beleidskeuzes.
Dat geldt des te meer op het Limburgse provinciaal niveau, waar de bevoegdheidspakketten van de gedeputeerden nog al autonoom en gescheiden behandeld worden.
Wat mij betreft geen goede situatie, maar een politieke bestuurscultuur verander je niet zomaar.

Op dinsdag 21 juni 2016 heb ik in de tweede beleidscommissie van de provincieraad een toelichting laten geven door Danny Grosemans, voorzitter van de Provinciale Adviesraad Dierenwelzijn (PAD) en Philip Zurinckx, voorzitter van de vzw Dierenvrienden over 'ons Limburgs model' qua zwerfkattenaanpak om nog maar eens het belang ervan te onderstrepen.  

Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts hier geen geld voor vrijmaakt.
Veel woorden, maar weinig daden!

Wie de presentatie wenst te ontvangen, die gegeven is in de commissie van de provincieraad, kan een mail sturen naar els.devriese@limburg.be of ludwig.vandenhove@limburg.be.

Hieronder vindt u het artikel uit Het Belang van Limburg van dinsdag 26 juli 2016 (p. 9).


 

Zie http://www.limburg.be/Limburg/dierenwelzijn/Zwerfkatten.html en http://www.limburg.be/Limburg/NL-PL/Diensten/Diensten-Adviesraden/Provinciale-Adviesraad-Dierenwelzijn.html.

Zie ook Actie Provinciale Adviesraad Dierenwelzijn (PAD) van 13-06-2016 en “Minister van Dierenwelzijn heeft geen geld voor dierenwelzijn!” van 05-02-2016 op deze website.

 

(Foto’s: Het Belang van Limburg)