Zwerfvuil moet aangepakt worden aan de bron

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Zwerfvuil moet aangepakt worden aan de bron

Dat zeggen Walter Cremers, voorzitter van de afvalintercommunale Limburg.net en Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur in het kader van de actieweek tegen zwerfvuil en sluikstorten.

Hieronder vindt u de perstekst.

Zwerfvuil moet aangepakt worden aan de bron

Zwerfvuil en sluikstorten, het blijft een probleem dat overheden handenvol geld kost en waar heel wat mensen zich aan storen. Om nog maar te zwijgen van de impact op het milieu. Deze week is er extra controle op zwerfvuil en sluikstorten. Een noodzakelijke aanvulling op de vele sensibiliseringscampagnes. Na jaren van informeren en sensibiliseren liggen onze bermen immers nog steeds bezaaid met blikjes, flesje en sigarettenpeuken.
 

Extra controles in heel Limburg
Deze week organiseert Limburg.net samen met de provincie Limburg een actieweek tegen zwerfvuil en sluikstorten. Rondslingerend zwerfvuil en sluikstorten blijven immers een storend en vooral hardnekkig probleem in Vlaanderen en ook in onze provincie. Deze extra controles zijn dan ook nodig om naar sensibiliseren ook via handhaving duidelijk te maken dat zwerfvuil verspreiden strafbaar is.
Alle Limburgse handhavers worden deze week dan ook gevraagd om verhoogde aandacht te hebben voor zwerfvuil en sluikstorten. Zowel de stadswachten, de handhavende ambtenaren, de lokale politie, de wegpolitie, boswachters, de handhavers van De Lijn als de wegentoezichters van Agentschap Wegen en Verkeer doen hele week extra controles.

De provincie Limburg kan het werk van de steden en gemeenten verlichten en de drempel om Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes) uit te schrijven verlagen. Daarom zal de provincie vanaf 1 januari 2018 het systeem van de GAS-boetes gaan coördineren. Ondersteuning door de provincie vereist wel degelijk de inzet van een of meerdere (extra en gespecialiseerde) sanctionerende ambtenaren. In principe zal het opzetten van dit systeem de mogelijkheden van handhaving vergroten, in de provincie Vlaams – Brabant, waar men dit al toepast, is het alvast een groot succes” zegt Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Milieu en Natuur .

Sensibilisering en handhaving volstaan niet in strijd tegen zwerfvuil
In Limburg gaan we al jaren de strijd tegen zwerfvuil aan. Met Straat.net mobiliseren we jaarlijks meer dan 20.000 Limburgers van bijna 500 verenigingen en meer dan 150 scholen om honderden tonnen rondslingerend afval uit het straatbeeld te weren. Een actie die elk jaar slechts voor korte tijd zorgt voor propere bermen. Naast sensibiliseren, handhaven en opruimen is er immers een brongerichte aanpak om de zwerfvuilproblematiek aan te pakken. Afval dat nooit in de bermen terechtkomt moet immers ook niet worden opgeruimd. De invoering van statiegeld zou dan ook een stap in de goede richting zijn. Van het totale volume zwerfvuil dat nu jaarlijks wordt ingezameld, is immers 40 procent blik of plastic. Naast de min of meer gegarandeerde 40% minder zwerfvuil (plastic en blik) zal statiegeld ook een preventief effect hebben op het overige rondslingerend afval. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een schone omgeving als een drempel werkt voor eenieder die de straat als vuilnisbak zou willen gebruiken.

Impact op milieu en mens
Zwerfvuil en sluikstorten kost lokale en andere overheden handenvol geld dat beter nuttig kan besteed worden. Ook de milieu-impact is niet gering, denk maar aan de plastiek soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstorten terechtkomt is bovendien verloren voor recyclage. Tenslotte storen burgers zich er heel erg aan. Lokale overheden krijgen hier veel klachten over, het frustreert diegenen die het goed doen en het draagt bij aan het onveiligheidsgevoel.

“Er is een belangrijk verschil tussen zwerfvuil en sluikstorten. Sluikstorten is het doelbewust achterlaten van grotere hoeveelheden afval. Hier willen we als Limburg.net dan ook streng tegen optreden. Samen met de gemeentebesturen en politiezones bekijken we hoe we een actieve rol kunnen spelen in het melden, opruimen en handhaven, zegt Walter Cremers, voorzitter van Limburg.net

Zie ook Handhavingsweek Zwerfvuil en Sluikstorten van 17-09-2017 op deze website.