Welkom

Genk-Zuid: huidige resultaten niet zo goed (1)

Op donderdag 23 juni 2016 ging de zesmaandelijkse vergadering van de Stuurgroep Genk-Zuid onder voorzitterschap van gedeputeerde Ludwig Vandenhove door in het Limburgse provinciehuis.

Tags:

Milieu & Natuur

Het 2de nummer van 2016 van “Milieu & Natuur”, het 3-maandelijks tijdschrift van de Directie Ruimte - Dienst Milieu en Natuur - Planning en beleid, is verschenen.

Limburgse renovatielening werkt!

"De specifieke Limburgse aanpak qua woningrenovatie werkt", zegt bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
"Dat blijkt uit de cijfers, die gisteren bekengemaakt zijn."

Tags:

Beek in Heurstraat Tongeren wordt open gelegd

De provincieraad heeft op woensdag 22 april 2016 op voorstel van gedeputeerde van Waterlopen en Natuur Ludwig Vandenhove haar goedkeuring gegeven voor het openleggen van de Beek ter hoogte van nummers 3, 5 en 9 in de Heurstraat in Tongeren.

“Ik neem niets terug van mijn woorden”

Dat zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove als reactie op een interpellatie van N-VA-fractieleider Hendrik Verbrugge tijdens de Limburgse provincieraad van woensdag 22 juni 2016.

Nieuwsbrief sp.a Limburg

sp.a Limburg stuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief naar haar leden met een emailadres.

Cartoon van de maand!

  • Leegstand: daar moet iets aan gebeuren

    Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

    Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.