Vlaanderen

Ik blijf vechten voor de provincie Limburg!

“Ik val in herhaling, maar ik vind dat de provincies moeten blijven bestaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het is er verdacht stil rond.
Geen goed teken volgens mij.

Rol deurwaarders niet uitbreiden bij schuldenproblematiek

“De rol van deurwaarders moet kritisch benaderd blijven bij hun activiteiten rond schuldbegeleiding en -bemiddeling.
Hun rol moet eerder beperkt worden in plaats van vergroot”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.  

Ik sta blijkbaar gelukkig niet alleen met die visie. 

Veel organisaties en politici hebben dikwijls de mond vol over armoede, maar staan niet stil bij de rol, die schulden en deurwaarders hierin spelen hierin.

Oefenterreinen reddingshonden: het vervolg

“Ik blijf aandringen op meer aandacht voor het op een meer structurele manier inschakelen van honden in het Belgische veiligheidsbeleid”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Nertskwekerijen: veel te weinig controles!

Dat blijkt uit een schriftelijke vraag, die Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove gesteld heeft aan viceminister-president  en minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse rand Ben Weyts.

Handhaving en controles blijven een probleem in Vlaanderen, ook op het vlak van dierenwelzijn. Zo is er dit jaar nog geen enkele controle geweest op nertskwekerijen”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Ik hoop dat minister Ben Weyts zijn belofte kan nakomen om de nertskwekerijen uit te  faseren tegen 30 november 2023.”

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) nog niet voor morgen

“Het nieuwe GLB is blijkbaar nog niet voor morgen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dat blijkt uit het antwoord van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits op een schriftelijke vraag.

Proefdieren voor Covid-19

“Alles moet in het werk gesteld worden om geneesmiddelen of vaccins te vinden tegen Covid- 19”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Daar zullen proefdieren moeten voor
‘sneuvelen’
.

Begrijpelijk, maar dat is geen reden om er nu minder omzichtig mee om te springen als anders.

Ik stelde er alleszins al een schriftelijke parlementaire vraag over aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.

Landbouw na Corona

‘De impact van de Coronacrisis op landbouw, visserij en platteland, en ideeën voor een toekomstgericht beleid’ was de titel van een hoorzitting in de Commissie Landbouw, Visserij en Platteland van het Vlaams parlement op woensdag 1 juli 2020.

Kermissen mogen opnieuw open, maar…

De kermissen mogen opnieuw open.

Dat blijkt uit de inmiddels gepubliceerde officiële teksten en uit het antwoord van Viceminister- president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers op een vraag van Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering op dinsdag 30 juni 2020.

Ja, er bestaan ‘slechte’ Limburgers

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de stemming op woensdag 1 juli 2020 in het Vlaams parlement over het zogenaamde Onderwijsdecreet XXX. In dat decreet zit ook de (te!) beperkte uitbreiding voor de Universiteit Hasselt (U Hasselt).

Ik wou tot op het laatste ogenblik doorgaan, zodat wij ons als sp.a niets te verwijten hebben”, zegt Ludwig Vandenhove. “Vandaar dat collega Johan Danen en ik zelf ons amendement nog eens opnieuw ingediend hebben, maar het werd andermaal weggestemd.

Vlaams Hervormingsprogramma (VHP) 2020

Op dinsdag 30 juni 2020 werd in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie in het Vlaams parlement het VHP voor 2020 besproken.

In het VHP geeft Vlaanderen een maatgericht antwoord op de landenspecifieke aanbevelingen 2019-2020 en de Europa 2020-doelstellingen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen