Vlaanderen

Verbod chirurgische ingrepen biggen: naar af?

Verbod chirurgische ingrepen biggen: naar af?
“ De economische belangen primeren duidelijk op het dierenleed”

Parkrangers 6 jaar langer aan de slag

Onderhoud van wandelpaden door parkrangers

“Een goede beslissing, maar niet voldoende”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
"De Limburgse natuur zal maar aantrekkelijk blijven voor bezoekers en toeristen als deze goed onderhouden is.
Weer een tijdelijke oplossing volstaat niet."

Afschaffing kooihuisvesting voor legkippen: nog niet voor morgen!

kippenstal met kooien

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Een dringende aangelegenheid voor het dierenwelzijn en voor het welzijn van de legkippen”, zegt Ludwig Vandenhove.

Vlaams landbouwbeleid

Ludwig in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement op woensdag 13 november 2019

In de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement vond op woensdag 13 november 2019 een eerste bespreking plaats rond de begroting en de beleidsnota qua Landbouw en Visserij.

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove was aanwezig als vast lid vaan de Commissie en stelde ook al een aantal vragen.
Ik zal daar de komende vergadering(en) zeker op doorgaan”, zegt Ludwig Vandenhove.

Is een plattelandsbeleid te rijmen met fusies van gemeenten?

Ludwig in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement op woensdag 13 november 2019

“Dat vergt een grondig debat, maar ik vraag mij dat echt af”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

VOOR cumul!

Kaoutar en Ludwig

"Ik ben altijd duidelijk geweest over cumul van mandaten in de politiek: PRO. Ik heb er ook steeds consequent over gepraat en naar gehandeld, binnen en buiten de partij", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Meer middelen voor strijd tegen feminicide

Ludwig Vandenhove tijdens de vraag in de commissie van het Vlaams Parlement

“Er moeten meer middelen komen voor de strijd tegen partnergeweld en tegen feminicide”, aldus Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove ondervroeg hierover Vlaams minister Wouter Beke in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op dinsdag 12 november 2019.

De Lijn steunen!

Ludwig bij De Lijn tijdens de stakingsactie van 14 november 2019

“Deze morgen, donderdag 14 november 2019,  ben ik langs geweest in de stelplaats De Crutzen van De Lijn, Crutzenstraat 5 in Hasselt”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Om het personeel te steunen in hun vraag om betere werkomstandigheden".

Totaal ongepast!

Logo Gaia

“En dan ben ik nog vriendelijk”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Op woensdag 2 oktober 2019 heeft de dierenrechtenorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA) cijfers bekendgemaakt over de gevoeligheid van de Brusselaars, de Walen en de Vlamingen over dierenwelzijn en welke de prioriteiten voor de bevolking voor de komende jaren zijn.

Gebeurtenissen asielcentrum Spouwen (Bilzen): ONAANVAARDBAAR!

Asielzoekers helpt in een rusthuis

“De brandstichting in een gebouw in Spouwen (Bilzen), waar kortelings een asielcentrum zal gevestigd worden, is onaanvaardbaar”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Ik ben akkoord met Vlaams minister van Samenleven Bart Somers, die in Terzake sprak over een terreurdaad. (1) Nog meer, voor mij gaat het (vermoedelijk), ook als ik de reacties zie op sociale media, zelfs over ‘nationalistische witte terroristen’. (2)

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen