“Motoriek senioren niet meer geschikt voor e-bike”

Dat is de titel van een artikel in Het Belang van Limburg van donderdag 17 mei 2018. (1)

“Senioren die dan toch nog met een e-bike willen rijden, zouden best vertrouwd gemaakt worden met het rijden ervan”, zegt gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove. “En in feite geldt dat voor alle gebruikers van elektrische fietsen in het belang van hun eigen veiligheid en de veiligheid in het algemeen.

Het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT), in samenwerking met de Limburgse politiezones en gemeenten, kan hierin een coördinerende en ondersteunende rol spelen.
Hetzelfde geldt voor opfriscursussen voor senioren qua rijgedrag met bromfietsen en auto’s.

Het PLOT heeft terzake al heel wat goede ervaringen.
Op dit moment wordt er gestart (via een try-out) met een ‘Infosessie autorijden voor senioren’ in samenwerking met het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt (UHasselt).
Diverse aspecten van de wetgeving worden overlopen, maar ook onveilig rijdgedrag komt aan bod.
Deze try-out is gratis.
Praktisch: maandag 28 mei 2018 van 13.30 tot 16.30 uur op de UHasselt, campus Diepenbeek, Agoralaan.
Voor meer informatie: peter.francois@plotlimburg.be.

De toelichtingen rond ‘Veiligheid voor Senioren’ kennen eveneens nog altijd het nodige succes.
Tot nu toe zijn er al 44 doorgegaan, 23 zijn nog gepland.
Tijdens zo’n toelichting wordt dieper ingegaan op de belangrijkste preventietips en worden enkele voorbeelden aangehaald om de thema’s te verduidelijken.
Er bestaan drie formules:
- een toelichting aan uw vereniging op een vooraf afgesproken locatie in uw buurt (de toelichting duurt ongeveer een uur en kan dus eventueel gekoppeld worden aan andere/eigen activiteiten);
- een toelichting in het provinciehuis in Hasselt, gekoppeld aan een rondleiding. 
In totaal duurt dit ongeveer een halve dag en tijdens de pauze krijgt u een tas koffie met een sukje taart aangeboden;
- een toelichting in het PLOT in Genk, gekoppeld aan een rondleiding (politieschool, brandweerschool en school voor geneeskundige hulp).
In totaal duurt dit ongeveer een halve dag en tijdens de pauze krijgt u een tas koffie met een sukje taart aangeboden.

Deze toelichtingen kunnen nog steeds aangevraagd worden via mail naar sien.vanlangendonck@limburg.be (telefoon 011 23 80 96) of naar ludwig.vandenhove@limburg.be.

Het is een mooi voorbeeld van een rol die een provinciebestuur kan vervullen, inspelende op nieuwe maatschappelijke fenomenen.
Wie gaat het anders doen?
De privésector kan er niet genoeg aan verdienen.
Elke politiezone of gemeente afzonderlijk? De kostprijs verhoogt dan en dezelfde know-how kan niet geleverd worden. Dus best provinciaal via het PLOT.
Het past in dezelfde strategie waarbij het PLOT sedert vorig jaar verkeerslessen voor jongeren van het 5de en 6de jaar lager onderwijs organiseert nadat de federale regering besliste om deze verkeerseducatie stop te zetten.”

(1) “Motoriek van senioren niet meer geschikt voor e-bike”. Het Belang van Limburg, 17-05-2018, p. 6.

 

Zie ook Nieuw verkeerspark voor de provincie Limburg van 15-02-2017 op deze website.

 

Tags: