Aanpassen is de boodschap!

"De gevolgen van de klimaatopwarming beginnen meer en meer concreet vorm te krijgen.
Er is geen andere keuze: we zullen ons moeten aanpassen”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.

De diverse overheden zullen hier een beleid moeten rond uittekenen op basis van overleg tussen alle betrokkenen.
Voor een aantal situaties zal de wetgeving zelfs moeten aangepast en/of verduidelijkt worden”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Neem nu het toenemend watertekort voor de landbouwers.
Uiteraard moeten zij hun werk kunnen doen, maar dat mag er niet toe leiden dat sommige beken of waterplassen leeg getrokken worden met alle gevolgen van dien, onder andere voor de fauna en de flora.

Klimaatadaptatie, aanpassen is de boodschap!

Ludwig Vandenhove zegt dit naar aanleiding van een conflict in Wellen tussen inwoners en landbouwers.

De nieuwsreportage op Televisie Limburg (TVL) van dinsdag 20 juni 2017 kan u hier bekijken.

 

Zie onder andere Radio2 Limburg, middagjournaal, 21-06-2017.

Zie ook Klimaattrefdag van 01-12-2016 op deze website.