Vlaanderen

Arme mensen

“Misschien vinden politici arme mensen electoraal minder interessant? Mag ik ze erop wijzen dat de armen van dit land samen de grootste partij van België kunnen vormen? Er wordt te weinig rekening gehouden met die mensen. Ik maak me daar echt zorgen over.”

 

Jos Geysels. ‘Je kunt beter in de ingewanden van eksters turen dan boeken van economisten lezen’. Humo, 27-08-2013, pp 18-21.

 

Milieuzorg Op School (MOS)-logo’s uitgereikt

Het is weer de periode van de MOS-logo’s.

 

Geen Milieuconvenant 2014-2019

Het kabinet van minister Joke Schauvliege heeft de Vlaamse provincies officieel laten weten dat de Samenwerkingsovereenkomst Milieu eind dit jaar afloopt en dat er geen Milieuconvenant 2014-2019 komt.

Ludwig Vandenhove in Kd.

sp.a verspreidt 4 maal per jaar haar ledenblad Kd. aan alle leden.

Geen ontginning van schaliegas in Vlaanderen en Limburg!

“Als sp.a en ik als Limburgs gedeputeerde voor leefmilieu kunnen we niet duidelijk genoeg zijn: GEEN schaliegaswinning in Vlaanderen en Limburg!”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

Zo valt er niet te werken!

“Ja, dit is woordbreuk.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de maatregel om nu weer toegezegde Vlaamse subsidies voor 2013 niet uit te betalen voor de Regionale Landschappen en de Bosgroepen.

Over Vlaanderen

"Vlaanderen wordt elke dag kouder en rechtser."

 

Ludwig Vandenhove over Vlaanderen.

Vlaanderen moet investeren in de Limburgse wijnbouw

In het provinciale gedeelte van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK)  is 500.000 EUR voorzien voor de wijnbouw in Limburg.

Vermindering provinciefonds

“We kunnen het geld van de provincie Limburg best zo snel mogelijk besteden aan de Limburgers. Anders gaat de Vlaamse Regering het ons toch volledig afpakken.”

 

Ludwig Vandenhove over de vermindering met 3,5 miljoen EUR voor Limburg van het provinciefonds in het kader van de Vlaamse begroting 2014.

 

Rechtstreekse burgerparticipatie in windmolens

“Ik ben grote voorstander van rechtstreekse burgerparticipatie in windmolens.”, zegt gedeputeerde van leefmilieu Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen