En nu Limburgse deputatie?

"Wat doen de andere partijen CD&V en Open Vld, die mee aan de onderhandelingstafel zitten?", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

 

"Gaat CD&V zich weer maar eens bezondigen aan woordbreuk?

Zowel bij de provincieraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018, als bij de Vlaamse verkiezingen op zondag 26 mei 2019 was de provincie Limburg een speerpunt in hun programma. En nu?

  Die dubbelzinnige rol heeft de partij al eens gespeeld tijdens de vorige legislatuur.

  In Brussel mee de afslanking van Limburg goedkeuren, in Limburg tegen.

 

Open VLD is altijd minder duidelijk geweest, maar toch.

Was hun standpunt niet "provincies weg, enkel niet in Limburg"?

 

N-VA heeft nog snel wat aan postjes pakken gedaan. Tegen de provincies, maar wel aanwezig in 4 van de 5 deputaties in Vlaanderen. (1)

 

Ik blijf een grote voorstander van de provincies, zeker in Limburg, en hoop dan ook dat het definitief Vlaams regeerakkoord anders uitdraait. Maar ik vrees daarvoor.

 

  De gevolgen?

  Limburg gaat nog minder te zeggen hebben in Brussel.

  Er gaan nog wat minder middelen naar Limburg komen en nog wat meer middelen

    naar Antwerpen gaan.

  Wat met het sterk uitgebouwd provinciaal onderwijs waar Limburg zoveel geld

   ingestoken heeft, omdat Vlaanderen ons niet gaf/geeft waar we recht op

   hadden/hebben?

   Wat met organisaties en instellingen, die met veel provinciaal geld werken, zoals de

    vzw Toerisme Limburg, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM), de

    Regionale Landschappen, de vzw Bosgroep Limburg, etc.?

      Allemaal onbeantwoorde vragen.

     

     En het personeel?

     Zij leven nu al jaren in de onzekerheid over hun toekomst en nu wordt het nog erger.

      Probeer in zulke omstandigheden nog maar eens mensen te motiveren.

 

       Zal de Limburgse deputatie iets ondernemen of zullen zij slaafs de partij-

         cenakels in Brussel volgen?

        Waarom brengen zij niet alle Limburgse organisaties samen, die pleiten voor het

        voortbestaan van de provincie Limburg?

    

       Spijtig genoeg wordt nu bewaarheid dat wij als sp.a de enige partij zijn, die nog

       echt vecht voor het behoud van de provincies.

        Ik had het liever anders gezien."

 

        (1)'Deputaties bezet met partijen die provincies weg willen',

         www.ludwigvandenhove.be, maandag 5 november 2018.

 

        Zie onder andere ook 'Sp.a is de enige echte verdediger van de provincie Limburg'

       van dinsdag 12 juni 2018 op deze website.

Bron foto provinciehuis: www.provincielimburg.be

Tags: