Geen bouw- en milieuvergunning voor kippenstal in Nieuwerkerken

De deputatie heeft op donderdag 3 juli 2014 geen bouw- en milieuvergunning afgeleverd voor een kippenstal in Nieuwerkerken (deelgemeente Binderveld).

Gedeputeerde voor milieu Ludwig Vandenhove: “ Hiermee houden we rekening met het negatief advies van de gemeente Nieuwerkerken voor de milieuvergunning en met de talrijke bezwaren (224) vanuit de bevolking.
De lokale overheid en de plaatselijke bevolking kan het best inschatten wat de gevolgen zijn van bepaalde uitbatingen. Daarom zijn dit voor mij steeds belangrijke elementen bij het al dan niet toekennen van een milieuvergunning.”

Hieronder vindt u de perstekst.

Geen vergunning voor nieuw pluimveebedrijf in Nieuwerkerken

Hasselt, 3 juli 2014 - De deputatie keurde vandaag op voordracht van bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove een milieuvergunning af voor exploiteren van een pluimveehouderij van 38.000 slachtkippen in de Krommenhofstraat te Nieuwerkerken.

De milieuvergunningsaanvraag heeft betrekking op de exploitatie van 38.000 slachtkippen in een bestaande stal. Deze werd in het verleden vergund voor het exploiteren van 600 stuks rundvee en de opslag van 1.300 m3 dierlijke mest. Deze vergunning werd sinds 2000 niet meer geëxploiteerd.
De huidige exploitant wil de stal omvormen tot een ammoniakemissiearm pluimveebedrijf.

Gezien de vele bezwaren tijdens het openbare onderzoek bracht het college van burgemeester en schepenen van Nieuwerkerken een ongunstig advies uit.
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “De mogelijke inplanting van een kippenbedrijf van deze omvang zo dicht bij een woonwijk heeft voor veel bezwaarschriften gezorgd in verband met te verwachten overlast. Als vertegenwoordiger van het provinciale overheidsniveau pleit ik ervoor zo veel mogelijk rekening te houden met de gemeentelijke adviezen en de bezwaren van de bevolking. Zij kunnen namelijk het best inschatten wat het effect is op hun gemeenschap.
Ik heb dus het negatieve advies van het college van burgemeester en schepenen en de vele protesten vanuit de bevolking gevolgd
.”

 

Zie onder andere Geen pluimveebedrijf in Krommenstraat. Het Laatste Nieuws, 04-07-2014, p. 20. Geen vergunning voor pluimveebedrijf in Binderveld. Het Belang van Limburg, 04-07-2014, p. 28. Radio 2 Limburg-journaal, 03-07-2014.

Zie ook Geen milieuvergunning voor De Kiekoet in Hamont-Achel van 14-03-2014 en Kiekoet: wat? Wie? Waar? van 04-11-2013 op deze website.