Het ‘ik-populisme’

De partijdemocratie verkeert in een diepe crisis en de spektakeldemocratie amuseert ons te pletter. Maar het burgerpopulisme biedt geen plausibel antwoord. (1)