Jaarverslag Centrum Duurzaam Groen vzw

Het jaarverslag 2016  van Centrum voor Duurzaam Groen vzw is gepubliceerd.

Daarmee zijn alle jaarverslagen 2016 van de vzw's uit de milieu- en natuursector, waar de provincie Limburg (financieel) aan participeert, klaar.
Ze zijn uitgedeeld tijdens de provincieraadszitting van woensdag 21 juni 2017. 
Op initiatief van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove worden al die jaarverslagen sinds enkele jaren op een handige en eenvormige manier uitgegeven.

Hieronder vindt u het voorwoord van voorzitter Marleen Schepers en Ludwig Vandenhove (tevens voorzitter van de algemene vergadering).

Wie een exemplaar wenst van het jaarverslag van Centrum Duurzaam Groen vzw kan mailen naar  info@centrumduurzaamgroen.be of naar ludwig.vandenhove@limburg.be.

Zie ook Gifvrije sportterreinen van 31-05-2017 op deze website.