Kick-off bijeenkomst Euregionaal Field Lab

Op woensdag 24 oktober 2018 vond in het provinciehuis in Hasselt de kick-off bijeenkomst van het Euregionaal Field Lab plaats.
Het betreft een initiatief van het Openbaar Ministerie (OM) van Nederlands en Belgisch Limburg en wordt uitgevoerd door het Bureau Euregionale Samenwerking (BES).

Gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove deed het welkomstwoord in plaats van Gouverneur Herman Reynders.

Ludwig Vandenhove: “Van harte welkom hier in de provincieraadszaal van Belgisch Limburg.

Jullie aanwezigen zijn een breed gezelschap uit diverse geledingen uit Nederlands en Belgisch Limburg: gemeenten, politie, justitie, belastingdienst, hogescholen en universiteiten (33 deelnemers).
Er zijn 15 medewerkers die instaan voor de begeleiding en ondersteuning (docenten, coaches, sprekers, ondersteuningsmedewerkers en observers).
Het gaat hierbij om een integrale en multidisciplinaire aanpak.

De ligging van de provincie Limburg in de Euregio Maas-Rijn (EMR) geeft onze provincie een heleboel troeven op economisch gebied, maar helaas ook een aantal nadelen vooral op het vlak van criminaliteit. Voor de criminelen bestaat er geen grens, voor de politie of bestuurlijke en gerechtelijke overheden echter wel.
De nabijheid van 3 grenzen oefent een grote aantrekkingskracht uit op georganiseerde misdaad in onze regio en op criminelen die zeer flexibel hun werkterrein verleggen wanneer men ze te dicht op de hielen zit.   

Talrijke onderzoeken, onder andere van de professoren Cyriel Finaut en Brice Deruyver, hebben aangetoond dat deze regio een heel specifieke aanpak nodig heeft om deze ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

De provincie Limburg heeft steeds enorm ingezet op innovatie waarbij het “out of the box” denken niet geschuwd wordt.
Verschillende projecten werden opgezet samen met de Universiteit Hasselt en andere hogescholen om aanzetten te geven tot deze innovatie van bijvoorbeeld technieken voor de politiediensten.
Momenteel functioneert er een Stuurgroep Innovatie binnen het Limburgs veiligheidslandschap.

Daarom zijn we ook verheugd dat we vandaag de start van het Euregionaal Field Lab hier in Belgisch Limburg mogen presenteren.
De grote kracht van dit Lab is dat sleutelfiguren samengebracht worden gedurende een bepaalde tijd, waardoor een aantal vernieuwende ideeën ontstaan die toepasbaar zijn op het terrein.
Al doende kan men zien welke resultaten er behaald worden.

De resultaten zullen vanzelfsprekend gedeeld worden met de andere partners binnen het EMR-Eyes-project en moeten leiden tot een coördinerende aanpak binnen de Euregio.

Bovendien kunnen de bevindingen leiden tot wetgevende initiatieven om georganiseerde misdaad grensoverschrijdend te bestrijden en de samenwerking nog hechter te maken.
Alles wat deze samenwerking ten goede komt, juichen we vanuit Belgisch Limburg toe.

De recentelijke opstart van de Arrondissementeel Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (ARIEC) en het Euregionaal Informatie- en Expertisecentrum (EURIEC) moet ons toelaten om op een gecoördineerde manier zowel op bestuurlijk als op gerechtelijk vlak bepaalde misdaadvormen aan te pakken. We moeten vermijden dat de onderwereld infiltreert in onze samenleving en dat misdaadgeld wordt witgewassen, het zogenaamde  Barriéremodel.

Persoonlijk ben ik een voorstander om eveneens in België nog meer in te zetten op een bestuurlijke aanpak. Daarom blijf ik ook een grote aanhanger van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).

Ik ben verheugd als gedeputeerde van Veiligheid dat we met de beide Limburgen zulks een innoverend project mogen opstarten.

Ik wens u een aangename en leerrijke samenkomst."

 

Zie ook Toepassing GAS-boetes in Limburg moet uitgebreid worden van 25-09-2018 en 5-daagse van de noodplanning van 29-11-2013 op deze website.