Limburgse provincieraad bezoekt Bosland

Op zaterdag 26 april 2014 vond de Verenigde Commissie van de Limburgse provincieraad (alle provincieraadsleden) plaats in Hechtel-Eksel onder leiding van gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Na een inleiding van Dries Gorissen, celhoofd beheer en An Creemers, projectcoördinator Bosland van het Agentschap voor Natuur en Bos werd er een wandeling gemaakt in het Pijnven.

Er werd op diverse plaatsen halt gehouden om een aantal zeldzame diersoorten te besproken, zoals de nachtzwaluw.

De wandeling werd beëindigd met een bezoek aan het Green House.
Zie www.bosland.be.

Ludwig Vandenhove: “Bosland is één van de talrijke gebieden (natuur-, wandel- en actiegebied) in Limburg, die ons onderscheiden van de rest van Vlaanderen.

De Vlaamse regering heeft op dinsdag 15 april 2014 nog beslist om 149.500 EUR voor Bosland uit te trekken. De focus voor de volgende jaren ligt op de verdere ontwikkeling van de onthaalpoorten, het verder uitbouwen van samenwerkingen met private investeerders en het uitbreiden van de samenwerking met de bevolking.”

Zie onder andere De Regionale Landschappen hebben een mooie toekomst van 16-01-2014 en  Samenwerken in de OPEN ruimte! van 26-06-2013 op deze website.