Mobiscore: weer nadelig voor Limburg

Kortessem

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid heeft de zogeheten Mobiscore ontwikkeld. (1)

Die geeft aan of belangrijke voorzieningen, zoals openbaar vervoer, scholen en winkels, makkelijk bereikbaar zijn. Met andere woorden, hoe scoort een woning op het vlak van duurzame mobiliteit?

"Ik ga mij niet uitspreken over de technische waarde van dit nieuw instrument. Ook niet over het gegeven of dit invloed gaat hebben over de waardebepaling van huizen. Wat ik wel weet, is dat dat soort instrumenten zeker niet in het voordeel van Limburg zijn", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
"Met deze graadmeter wentelt Vlaanderen (verder) de verantwoordelijkheid voor het ondermaats bedelen van buitengebieden van zich af, bijvoorbeeld qua openbaar vervoer. Of om het nog duidelijker te stellen: wie gaat wonen in gemeenten en/of op locaties waar slecht openbaar vervoer is, maakt een 'niet-duurzame', zelfs 'asociale' keuze.

De Mobiscore past zo perfect in de typisch Vlaamse visie, waarin de grootsteden zogezegd zaligmakend zijn.
Alsof een grootstad niet gekenmerkt wordt door minder duurzame elementen, zoals de luchtvervuiling, de CO2-problematiek, minder groen, etc.

Het is het zoveelste instrument vanuit Vlaanderen om de zogeheten Vlaamse ruit (tussen Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven) verder te ontwikkelen.
Het gegeven is dat al deze instrumenten gebruikt worden om Vlaams beleid te ontwikkelen en om voor bepaalde beleidsdomeinen al dan niet Vlaamse subsidies te voorzien.
Het openbaar vervoer, in casu De Lijn, is daar het beste voorbeeld van. Dus sterk nadelig voor de provincies, die ver afliggen, zoals West-Vlaanderen en Limburg.

Het is goed dat we er vanuit Limburg, over de partijgrenzen heen, alles aan doen om eigen Limburgse accenten te leggen met betrekking tot het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), maar dat volstaat niet. Ook dergelijke instrumenten moeten tegen het licht gehouden worden.

Het komt vooral aan op kernverdichting en niet enkel in grootstedelijke gebieden. Voor mij past hierin ook het verduurzamen van de verlinting, die in kaart moet gebracht worden om op termijn oplossingen te suggereren." (2)

www.mobiscore.be

Foto: beeld uit toeristische gids Kortessem