Plas Dras Zonnepomp voor weidevogels

In Lummen (voorbij de Asbroekstraat) werd op donderdag 10 maart 2016 de eerste Plas Dras Zonnepomp geplaatst in Vlaanderen.
Initiatiefnemers zijn de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de vzw Natuurpunt, enkele landbouwers en de vzw Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) met steun van de gemeente Lummen en de provincie Limburg.

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van de vzw RLLK Ludwig Vandenhove: “In de vallei van  de Zwarte Beek ijvert de vzw RLLK al jaren om bedreigde weidevogels meer kansen te geven.
Er werden akkers omgezet naar kruidenrijk grasland, populierenplantages werden omgevormd tot weiland, maaischema’s werden aangepast en meer dan 30 nieuwe poelen werden in een ‘poelensnoer’ aangelegd.
Bijzonder in dit gebied is de samenwerking tussen landbouw en natuur. Dit initiatief is ook weer zo een mooi voorbeeld van hoe verschillende partners in de OPEN ruimte kunnen en zouden moeten samenwerken.

Nu komen er – als kers op de weidevogeltaart – twee ‘Plas Dras Zonnepompen’ bij.
Een primeur voor Vlaanderen!

Een Plas Dras Zonnepomp zorgt voor een geautomatiseerde lokale vernatting van een weiland.
Een vochtig weiland verhoogt de overlevingskansen van de weidevogelkuikens aanzienlijk.”

Hieronder vindt u het persbericht.
Zie onder andere https://www.facebook.com/lagekempen/?fref=ts.

Zie ook Ooievaars in de Vallei van de Zwarte Beek? van 30-10-2013 op deze website.