Privatisering parkeerbeleid in Sint-Truiden

“Dit is een pure privatisering van het parkeerbeleid in de stad Sint-Truiden wat CD&V en Open Vld nu doen via het nieuwe contact met de firma VINCI Park.”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Als burgemeester heb ik mij daar altijd tegen verzet.
Het verbaliseren van foutparkeerders moet gebeuren door personen, die aangesteld zijn door democratisch gecontroleerde organen, zoals de gemeenteraad.
Ik besef dat dit een principieel en ideologisch standpunt is, maar dat zou beter opnieuw wat meer gebeuren in de politiek.
De burger en vooral de democratie hebben nood aan duidelijke standpunten.

Privé-firma’s hebben de bedoeling zoveel mogelijk geld te verdienen en winst te maken en hebben er dan ook enkel belang bij om zoveel mogelijk retributiebonnen uit te schrijven. Een soepeler verbaliseringsbeleid bij de zaterdagmarkt, bij evenementen, bij kermissen, etc. zit er bijgevolg niet meer in. Bovendien heeft de stad Sint-Truiden juridisch een fout gemaakt door deze privé-firma al retributiebonnen te laten uitschrijven voor er een formele gemeenteraadsbeslissing was.
Ik ben geen jurist, maar mijn gezond verstand zegt mij dat al diegenen, die een retributiebon gekregen hebben, die uitgeschreven is door de privé-firma voor de gemeenteraadsbeslissing van maandag 26 mei 2014 uitwerking heeft, niet hoeven te betalen.
Ik zou die betrokken personen alleszins adviseren bezwaar in te dienen en niet te betalen.”

sp.a-fractieleider Filip Moers heeft dit standpunt verdedigd tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 26 mei 2014. (sp.a-gemeenteraadslid Johnny Vangrieken had hier al op gewezen tijdens de vorige zitting op maandag 28 april 2014.)
sp.a–gemeenteraadslid Eddy El Herboutti vroeg tijdens diezelfde vergadering aandacht voor een parkeersysteem, waarbij klanten, die kopen, gratis parkeertijd zouden krijgen in verhouding met het besteedde bedrag, zoals nu al het geval is in heel wat andere gemeenten en steden.
De CD&V en Open Vld had, zoals gewoonlijk, geen oor naar onze argumenten.

Hieronder vindt u beide persteksten.


 

Zie onder andere Schreef Vinci Park ten onrechte retributies uit? www.trudofm.be, 28-05-2014. Sp.a roept Truienaren op om parkeerboetes terug te eisen. www.hln.be, Sint-Truiden, 28-05-2014.

Zie ook 2 parkeerwachters in de stad Sint-Truiden van 13-01-2012 op deze website.