Publicatie ’40-45 Sint-Truidense getuigen vol II’ is een feit!

Op dinsdag 25 mei 2010, niet toevallig de dag dat er in Sint-Truiden in 1943 een grote Nazi-razzia plaatsvond, werd de publicatie ’40-’50 Sint-Truidense getuigen vol II’ voorgesteld.
De auteur is opnieuw de heer Fred Bonaers.


Burgemeester Ludwig Vandenhove: “Op mijn voorstel is vorig jaar de eerste editie gepubliceerd.
Vermits er na de succesvolle voorstelling van dit boek nog heel wat Truienaren waren, die hun verhaal over de Tweede Wereldoorlog kwijt wilden, is dit tweede deel er gekomen.

Zo gaat het meestal met ‘Oral History’.
Eerst wil niemand ‘getuigenissen afleggen’, maar eens vastgesteld wordt dat er andere mensen zijn, die willen getuigen over hun belevenissen, zijn zij hiertoe ook bereid.

Dit bleek vorig jaar al bij de voorstelling van het eerste boek in ’t Meiland.
Na die voorstelling waren er onmiddellijk al heel wat geïnteresseerden om ‘deel te nemen’ aan de tweede editie.
In deze publicatie vertellen 18 Truienaren over de oorlogsjaren ’40-’45.
Ze onthullen welke impact de Tweede Wereldoorlog had op hun leven.

De oorlog heeft in Sint-Truiden wel degelijk een impact gehad, gaande van het weghalen van de klokken van de Sint-Martenkerk tot het bombardement op de Prins Albertlaan.
Het aantal Sint-Truidense mannen dat een deel van de oorlogstijd in krijgsgevangenschap heeft doorgebracht, is legio. De woning van enkele getuigen diende bovendien als onderdak voor Duitse of Amerikaanse soldaten.
Dankzij hun getuigenissen kan de lezer kennismaken met de dagelijkse bezigheden van zowel bezetter, als bevrijder. Het boek beschrijft bijvoorbeeld ook hoe vrouwen, die tijdens de oorlog iets te vriendelijk met Duitsers omgingen, na de oorlog genadeloos afgestraft werden.

Het is dezelfde oorlog, maar geen twee verhalen zijn gelijkaardig. Gebeurtenissen zijn op het moment zelf immers allerminst eenduidig. Bovendien werd niet iedereen op dezelfde manier getroffen door het onheil. Daarnaast speelde de leeftijd van de getuigen een rol in de beleving: enkelen waren nog kind in de jaren ’40-’45, anderen beleefden de oorlog als jongvolwassenen.
Dit alles levert een uiterst gevarieerde en doorleefde kijk op de oorlog.

Oral History is een techniek waarbij personen hun getuigenissen of verhaal vertellen aan iemand, die het dan opschrijft.
In dit geval is dat de heer Fred Bonaers.”

De voorstelling vond dit jaar op dinsdag 25 mei 2010 plaats in de keizerszaal met enkele interviews door de auteur Fred Bonaers van 2 getuigen, meer bepaald mevrouw Romaine Latour en de heer Sylvain Elchardus.

Net zoals bij de eerste uitgave komt ‘De Tweede Wereldoorlog in al zijn kleine en grote aspecten’ in Sint-Truiden aan bod.

“Ik ben zeer blij met deze tweede publicatie ‘’40-’45 Sint-Truidense getuigen vol II’, die gecoördineerd werd door de Erfgoedcel Sint-Truiden.
Misschien zijn er nog meer Truienaren, die hun verhaal over de Tweede Wereldoorlog kwijt willen en komt er nog wel een volgende editie.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

’40-’45 Sint-Truidense getuigen vol II’ is te koop bij Standaard Boekhandel Sint-Truiden en Toerisme Sint-Truiden voor 10,00 EUR.
De opbrengst van het boek gaat naar de Sint-Vincentiusvereniging van Sint-Truiden.

Ludwig Vandenhove: “Bedankt aan al diegenen, die hebben willen getuigen en proficiat voor en bedankt aan de auteur Fred Bonaers. Ook bedankt aan de heer Romain Lenaerts van de Heemkundige Kring Groot Sint-Truiden, die heel wat foto’s ter beschikking gesteld heeft en de heer Jan Bellen, die de getuigen steeds op foto heeft vastgelegd.”

Zie onder andere ook de tekst ‘Publicatie ‘’40-’45 Sint-Truidense getuigen’ is er!’ van 22 mei 2009 op deze website.