Subsidie voor wachtbekken in Sint-Truiden

Op donderdag 29 maart 2018 gaf de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove haar goedkeuring voor de uitbetaling van een subsidie van 46 268,67 euro aan de Watering van Sint-Truiden voor het project 'Ruimte voor water-Bernissem'.

“Met zulke subsidie stimuleert de provincie Limburg lokale overheden als gemeenten en wateringen om multifunctionele ruimten te voorzien waar waterbeheersing hand in hand gaat met natuur, landbouw en recreatie”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht.

Zie onder andere Provinciale subsidie voor wachtbekken Bernissem. Het Belang van Limburg, 03-04-2018, p. 15. Provinciale subsidie voor wachtbekken in Bernissem. www.nieuwsblad.be, 03-04-2018. Provinciale subsidie voor wachtbekken in Bernissem. www.hbvl.be, 03-04-2018.

Zie ook Dat sponsor ik graag! van 16-09-2017 en Geld voor aanpak wateroverlast en natuurontwikkeling in Sint-Truiden van 04-02-2016 op deze website.

Foto: Peter Priemen