Veiligheid

10 000,00 EUR schoolverkeerscheques aan deelnemende scholen!

Sinds 2004 sluit de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken jaarlijks een verkeersactieplan af met de federale overheidsdienst Mobiliteit en Verkeer om de verkeersveiligheid te verhogen. Die overheidsdienst stelt dan extra financiële middelen ter beschikking van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Stad Sint-Truiden verbiedt alcoholische dranken in automaten!

De stad Sint-Truiden heeft via een gemeentelijk politiereglement een verbod goedgekeurd om alcoholische dranken te verkopen in de drankautomaten.

Fietsverlichtingssets voor leerlingen van het zesde leerjaar uitgedeeld!

Hoofdcommissaris van politie - korpschef Philip Pirard van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en burgemeester Ludwig Vandenhove deelden ook dit jaar, tijdens de maand juni, opnieuw fietsverlichtingssets uit aan de leerlingen van het 6e leerjaar.

De wijkinspecteurs bezoeken 70 - 75-jarigen!

Binnen de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken werd, op initiatief van burgemeester Ludwig Vandenhove, in het begin van 2006 gestart met het bezoek van de 75-plussers. In totaal werden 4.564 75-plussers persoonlijk bezocht door de wijkinspecteurs (534 in/> Nieuwerkerken, 730 in/> Gingelom en 3.300 in/> Sint-Truiden).

E-loket bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken!

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft op haar website het elektronisch klachtensysteem geïnstalleerd. Dit betekent dat de burger voor bepaalde misdrijven zich niet meer naar de kantoren van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken  moet begeven om een klacht neer te leggen.

Ludwig Vandenhove zetelt opnieuw in de Adviesraad van burgemeesters!

Tijdens de laatste ministerraad van 27 april 2007 keurde de regering het ontwerp van Koninklijk Besluit (KB) goed dat de leden van de Adviesraad van burgemeesters voor de komende drie jaar benoemt.

Veilig op vakantie! Goed verlof!

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken houdt toezicht op uw woning tijdens uw vakantie of tijdens andere periodes van afwezigheid zoals bijvoorbeeld een begrafenis, huwelijk, ziekte, enz. Dat wil zeggen dat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken tijdens de patrouilles langs uw woning rijdt om een oogje in het zeil te houden.

Meer dan 40 bezoekers per dag aan het politieonthaal!

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is sinds april 2006 verhuisd naar een nieuw politiehuis, gelegen op de Sluisberg 1 te Sint-Truiden.
Om de bewoners op een professionele, vriendelijke en beleefde manier te ontvangen, werden 2 administratieve medewerkers aangeworden.

Fietsgraveren aan het station was een succes!

Het stadsbestuur van Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken hebben in het verleden reeds heel wat initiatieven genomen om het aantal fietsdiefstallen te beperken.

Nieuwe actie gauwdiefstallen tijdens avondmarkt!

Tijdens de zaterdagmarkt op de Grote Markt in Sint-Truiden worden er soms handtassen, portefeuilles en andere kleine voorwerpen gestolen. De gauwdieven maken gebruik van de drukte op de markt en van de onoplettendheid van de marktbezoekers om hen te beroven.

Pagina's

Abonneren op RSS - Veiligheid