Wat met verloren gevlogen duiven?

Op maandag 19 november 2018 organiseerde gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove een eerste overleg tussen het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek en het Vogel- en Zoogdierencentrum in Heusden-Zolder enerzijds en de Limburgse afdeling van de Koninklijke Belgische Duivenbond (KBDB) anderzijds.
De bedoeling is om via het nodige overleg trachten te komen tot een oplossing wat er moet gebeuren met verloren gevlogen duiven.

“De oplossing hiervoor is niet zo voor de hand liggend”, zegt Ludwig Vandenhove.
"De KBDB gaat trachten de nodige sensibilisering te doen naar de duivenliefhebbers toe om het bewustzijn qua dierenwelzijn te doen groeien.
Het gegeven is dat de gemiddelde leeftijd van de duivenmelkers relatief hoog is en de afstanden soms te groot worden om verloren gevlogen duiven te gaan terughalen.

Momenteel zijn er een aantal opvangcentra per provincie.
Er zal bekeken worden of dat aantal niet kan opgedreven worden en/of er geen samenwerking mogelijk is met bepaalde gemeentebesturen, waar duiven kunnen gehouden worden in parken of andere openbare, groene ruimten. Een aantal hokken zouden dan bijvoorbeeld ter beschikking kunnen gesteld worden door de KBDB.

In de rand van deze bijeenkomst werd er eveneens gesproken over het feit dat er steeds meer roofvogels zijn, die duiven ‘pakken’.
Het feit dat roofvogels terugkeren naar onze contreien is een bevestiging dat de natuur zich (gelukkig) herstelt.

In februari wordt het overleg verdergezet.”

Hieronder vindt u het verslag in Het Belang van Limburg van woensdag 21 november 2018, p. 11.   

Zie ook Duivenmelkers en vogelopvangcentra moeten met elkaar praten van 23-08-2018 op deze website.

Tags: