Waterstof: energiebron voor (over)morgen?

Op maandag 11 september 2017 heeft de Cleantech Antenne Limburg (in samenwerking met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en de vzw Waterstofnet) een event georganiseerd rond Waterstof en haar toepassingen in ons toekomstig energiesysteem.

’s Middags was er een gedachtenwisseling in de ambtswoning van de gouverneur in Hasselt (Lombaardstraat 25), ‘s avonds was er een uiteenzetting in Greenville, Centrum-Zuid 1111 in Houthalen-Helchteren.
Gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove was ’s middags aanwezig.

De aanwezige sprekers waren Adwin Martens (vzw Waterstofnet), Yves Tielemans (Group Machiels), Alex Seifert (Optimum cpv – projectontwikkelaar rond waterstof) en Filip Bamelis (E-Truck Europe, die huisvuilophaalwagens herbouwt op waterstof).

Ludwig Vandenhove : “Hoe reëel en concreet zijn de waterstoftoepassingen op dit ogenblik al en wat zijn de mogelijkheden voor Limburg?”, zijn de twee belangrijkste vragen die aan bod gekomen zijn.

Volgens Adwin Martens is de waterstoftechnologie complementair met de batterijtechnologie van Tesla van Elon Musk.
Gedelegeerd bestuurder Stijn Bijnens van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) ziet er eerder een concurrentie in.
Het zijn beide groene energiebronnen op voorwaarde dat de waterstof gemaakt is met enkel groene elektriciteit.

Tot nu toe beperken de toepassingen van waterstof zich hoofdzakelijk tot het beleidsdomein mobiliteit.

Er zijn heel wat Europese subsidies te krijgen voor ontwikkelingen rond waterstof.

Het hele gebeuren rond waterstof is op dit ogenblik een heel internationaal gebeuren.
Wellicht is Limburg te klein om daar een vooraanstaande rol te kunnen in spelen. Wat wel pleit voor ons is dat rijden op waterstof eerder geschikt is voor landelijke gebieden en dat rijden op elektriciteit eerder bestemd is voor steden.
Vermits heel de organisatie van de afval- en huisvuilophaling in Limburg grotendeels in handen is van de Limburgs gemeenten via Limburg.net zitten hier mogelijkheden in om het transport op waterstof te laten gebeuren.
De firma E-Truck Europe in Lommel beschikt over de nodige expertise om wagens op diesel om te bouwen op waterstof.
Bussen op waterstof, zoals nu reeds in Antwerpen, zijn een andere mogelijke toepassing.

Als waterstof een toepassing op grote schaal wordt, zal het transport ervan gebeuren via ondergrondse leidingen. Zo wordt het debat nog acuter wie ‘de baas zal worden over de ondergrond’, zelfs ‘over welke lagen in de ondergrond’ (de overheid of de privé of samen?).

Mijn conclusie: op termijn kan waterstof als groene energiebron mee een rol spelen in heel het energie transitiegebeuren.
Alle hens aan dek’ om uiteindelijk tot een CO2-neutrale samenleving te komen.”

 

Zie ook Cleantech Community van 30-01-2016 en Bezoek aan BMW in Leipzig van 25-06-2014 op deze website.