'DE waarheid'

"'DE waarheid' bestaat  niet (nooit) in de politiek", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
"Dat kenmerkt nu net ons democratisch systeem met verschillende politieke partijen met eigen programma's.”

“Maar over sommige dossiers zou er minder moeten gediscussieerd worden, omdat ze eerder technisch van aard zijn. Bovendien zijn er vaak elementen, bijvoorbeeld objectieve cijfers, die meer klaarheid kunnen brengen.”

Dat is het geval met de zogeheten rioleringsproblemen in Sint-Truiden, die de huidige CD&V-Open VLD in de schoenen van de vorige meerderheid (met sp.a, maar ook met
CD&V en Open VLD) wil schuiven.
Zij gaan zelfs zo ver dat ze de huidige meerderheid voor een stuk onverantwoorde en zeker overdreven openbare werken hiermee trachten goed te praten. (1)

Het artikel in 'Het Belang van Limburg' van zaterdag 23 en zondag 24 september 2017
over de rioleringsgraad in de Limburgse gemeenten is hierover duidelijk. (2)
De stad Sint-Truiden zit met 96,67 procent rioleringsgraad in het eerste peloton.
Dat geeft aan wat wij als sp.a gedaan hebben gedurende 18 jaar beleid op het vlak
van riolering.

Wij zijn dus wel degelijk planmatig te werk gegaan door stelselmatig de rioleringen te vernieuwen bij openbare werken.
Het is een indrukwekkende lijst van 1995 tot en met 2012.
Dit is telkens gebeurd in samenspraak met Infrax, de Limburgse intercommunale. Infrax volgt trouwens in publieke verklaringen van de CD&V- Open VLD-meerderheid en burgemeester Veerle Heeren niet in dit dossier."

Zie ook Miserie van 06-11-2016 op deze website.

(1) Riooljournalistiek. www.ludwigvandenhove.be, 11-09-2017

(2) Voor 660 miljoen euro riolen nodig in Limburg. Het Belang van Limburg plus, 23-09-2017 en 24-09-2017, p.2 en 3.