Woonzorgcentrum Villa Rosa: graag snel duidelijkheid!

“Voor ons als sp.a Sint - Truiden moet er snel volledige duidelijkheid en klaarheid geschapen worden rond de feiten in het woonzorgcentrum Villa Rosa, die formeel via de media bekend geraakt zijn (demente bejaarden fotograferen en filmen)”, zeggen fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Wij hoorden ook al enige tijd geruchten en hebben al op maandag 11 juni 2018 uitleg gevraagd via het college van burgemeester en schepenen en via het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).
Zoals altijd, zijn we van het kastje naar de muur gestuurd. Politiek en administratief hebben we bijgevolg snel gehandeld en we hebben tevens heel wat gesprekken gehad met personeelsleden en familieleden en kennissen van bejaarden. Het bleef echter bij beweringen zonder concrete bewijzen. Bovendien wou niemand, uit angst voor represailles, officieel verklaringen afleggen.

Na de officiële klacht door de heer Gunter Leenen, familielid van één van de slachtoffers, vragen wij volledige klaarheid rond dit dossier.
Voor ons betekent dat:

  • dat OCMW-voorzitter Pascy Monette zo snel mogelijk een extra vergadering samenroept van de OCMW-raad om volledige klaarheid te scheppen;
  • dat er officieel vanuit het OCMW aangedrongen wordt dat deze strafrechtelijke klacht grondig en zo snel mogelijk onderzocht wordt. Immers, als het klopt dat 3 van de 4 personen opnieuw aan het werk zijn in een ander woonzorgcentrum, kunnen deze daar hetzelfde doen met bewoners. Bovendien als Pascy Monette beweert dat hij niets in de doofpot wil stoppen, kan hijzelf, door snel klaarheid te krijgen, witgewassen worden.
    In het andere geval houdt hij best de eer aan zichzelf en neemt hij ontslag;
  • dat er opdracht moet gegeven worden voor een externe doorlichting van de werking van Villa Rosa.
    Uit de diverse contacten, die wij gehad hebben, blijkt dat de kwaliteit van de dienstverlening in hoofde van sommige personeelsleden vaak te wensen overlaat wegens gebrek aan organisatie en gebrek aan voldoende verantwoordelijkheid en leiding. Ook hier bestaan foto’s van;
  • dat de betrokken Vlaamse dienst ‘Agentschap Zorg en Gezondheid’ gevraagd wordt een onderzoek te doen naar de werking van Villa Rosa.

Sp.a  zal hierover eveneens een parlementaire vraag stellen in het Vlaams parlement aan de bevoegde minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen.

De bevolking van Sint-Truiden en zeker de bejaarden, hebben recht op volledige klaarheid in dit dossier.”  

Zie onder andere Privacy in zorgcentra moet beter beschermd tegen sociale media, Het Belang van Limburg, p.1, “Stadsbestuur wist van dit verhaal”, Het Belang van Limburg, p. 2,  Zorginspectie start onderzoek op vraag van welzijnsminister Vandeurzen, Het Belang van Limburg, p. 3 en "Al langer geruchten over wanpraktijken", Het Laatste Nieuws, p. 39.

Zie ook Verkeerde besparingen van 16-02-2018 en  Neen, DIT zorgbedrijf niet van 22-12-2017 op deze website.