Zone 30 in Sint-Truiden: eindelijk, alhoewel...

Meer dan een jaar geleden zijn de borden geplaatst en is de signalisatie op de wegen aangebracht voor de zone 30 in Sint-Truiden.
Inmiddels heeft de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken nog geen controles gedaan.

“Ondanks een officiële beslissing van de gemeenteraad van Sint-Truiden was er in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen ineens onenigheid tussen coalitiepartners CD&V en Open Vld.
Heel het dossier werd bevroren”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“En dan kwam er de nieuwe coalitie: CD&V-Open Vld uitgebreid met N-VA.
N-VA was al voor de verkiezingen voor een beperkter zone 30, net zoals wij als sp.a.
Het dossier lag stil.

Reacties in de pers, een commissievergadering, maar verder niets.
Een sp.a perstekst naar aanleiding van het begin van het schooljaar
(1) brengen het dossier weer in de actualiteit. (2) (3) Alleszins via de media.

Via de media vernemen we dat de zone 30 nu zou beperkt worden tot binnen de stadsvesten en tot de schoolomgevingen. Maar is dat ook zo in de praktijk?
Schepen Jelle Engelbosch communiceert dat, maar zijn collega’s schepenen zeggen off the record dat hij weer voor zijn beurt spreekt.

"Als sp.a wachten we af.
Uiteraard willen we de details zien, maar in grote lijnen kunnen we ons daarin vinden.
Als sp.a blijven onze uitgangspunten: minder straten zone 30 als in het oorspronkelijk besluit en in de schoolomgevingen extra inspanningen om het veiliger te maken voor de schoolkinderen.

Conclusie: wat zijn de juiste beslissingen en vooral wanneer zal dat behandeld worden in de gemeenteraad en vooral gecommuniceerd worden naar de bevolking toe?
Wat een slordigheid? Wordt wellicht weer vervolgd."