Welkom

Gouverneur treedt weer op tegen stad Sint-Truiden

De Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters heeft andermaal een schorsingsbesluit genomen tegen de stad Sint-Truiden.

Dit keer is het huishoudelijk reglement inzake de werking van de gemeenteraad vernietigd” (1), zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“VOORUIT had hier al voor gewaarschuwd tijdens de behandeling op de gemeenteraad bij monde van fractieleider Gert Stas, die er dan ook klacht tegen indiende bij de Limburgse gouverneur.

Nieuwsbrief nr. 143

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Justitie: federale en Vlaamse regering moeten samenwerken

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 29 juni 2022.

De Europese Unie (EU) vraagt halvering gebruik pesticiden tegen 2030

De EU wil dat de lidstaten het gebruik van pesticiden halveren tegen 2030.
Hoe zullen België en Vlaanderen dit doen?

“Ik ondervroeg Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns op woensdag 29 juni 2022 over deze materie tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid “, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Sluit eens een slachthuis

Er zijn slachthuizen, die regelmatig in de fout blijven gaan. Torhout is zo een voorbeeld.

“Controles en handhaving zijn goed, maar er moet ook effectief opgetreden en ‘gestraft worden’”, zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van woensdag 29 juni 2022.

Betrek Regionale Landschappen (RL) bij beleid tegen droogte en wateroverlast

Dat was het pleidooi van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 28 juni 2022.

Ik heb in mijn vorig mandaat als Limburgs gedeputeerde, onder andere bevoegd voor Leefmilieu en Waterlopen, het initiatief genomen om de Limburgse RL te betrekken bij het beleid tegen droogte en wateroverlast. En die ervaringen zijn positief”, zegt Ludwig Vandenhove.

Sociaal dienstbetoon

Mensen helpen, is één van de redenen waarom ik in de politiek gegaan ben.

Als u vragen hebt rond een bepaald thema of met betrekking tot bepaalde dossiers, aarzel dan niet om mij te contacteren.
U krijgt steeds een eerlijk antwoord.

Ludwig Vandenhove
Kommanderijstaat 3, 3800 Sint-Truiden
Telefoon: 011/68 78 04 l GSM: 0475/44 68 72

Foto: Bob Van Mol, Vooruit