Welkom

Uitzonderingen op elektronische collars (E-collars) voor honden?

Elektronische hulpmiddelen in het algemeen en E-collars in het bijzonder zijn in Vlaanderen verboden bij het werken met honden.

Ondersteuning van de korte keten

“Dichtbij, in de eigen buurt en omgeving, aankopen doen, is belangrijk voor de lokale economie, voor de lokale landbouw en voor het klimaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Covid-19 heeft aangetoond dat de burger wel degelijk wil meestappen in dit systeem.
We moet er nu alles aan doen om ervoor te zorgen dat de korte keten een gewoonte wordt, ook als Corona onder controle is.

De democratische partijen in het Vlaams parlement hebben hierover een resolutie ingediend.
Ik ondertekende deze resolutie namens VOORUIT.”

Even voorzitter van de gemeenteraad

“Als je al zolang meedraait in de politiek, heb je al zo wat van alles gedaan”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar voorzitter van de gemeenteraad van Sint-Truiden was ik, op één agendapunt na (1), niet meer geweest sinds de wijziging van het decreet, waarbij de burgemeester niet meer automatisch de gemeenteraad voorzit.

Op maandag 11 mei 2021, toen burgemeester Veerle Heeren uitleg moest geven over haar rol in het voortrekken van personen uit haar familie en uit haar omgeving bij de vaccinatie tegen Covid-19, was het nog eens zover.

Vandaag medewerker van de vakbond…

“Wat moet je doen als Fluvius - op dinsdag 11 mei 2021 -de elektriciteit afsluit in de omgeving van uw woning? Dan kan je zelfs van thuis uit het Vlaams parlement, de Commissies en/of de VOORUIT-fractie niet volgen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Deontologische code, ethisch en moreel

Na de vaccinatieperikelen rond CD&V burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren stemde de extra gemeenteraad van maandag 10 mei 2021 unaniem een resolutie van VOORUIT over haar optreden.

Ook haar eigen CD&V-fractie ging akkoord met de tekst, waarin nochtans de termen ‘deontologische code heeft overtreden op een ernstige wijze’, ‘niet ethisch’ en ‘niet moreel, zoals van een burgemeester kan verwacht worden’ formeel staan vermeld”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove, die voor de gelegenheid voorzitter was.

Collateral damage

“Je mag als politicus geen schrik hebben van ‘collateral damage’ of ‘bijkomende schade’”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

NIEUWS!

  • sp.a wordt VOORUIT

    Vandaag wordt sp.a officieel VOORUIT. De partij wordt een beweging en mikt ook op wie zich niet thuis voelt in de politiek.

    Het is geen eindpunt van onze vernieuwingsoperatie, wel de start.