Welkom

“KRAS (scholierenparlement)”

Op donderdag 25 mei 2023 vond er een debat plaats tussen een aantal leerlingen van Katholiek Onderwijs in Haspengouw-Hasp-O centrum en lokale politici in de gemeenteraadszaal van Sint-Truiden.

“Ik nam deel namens VOORUIT”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Het debat kaderde in KRAS, een discussie- en rollenspel voor jongeren uit de derde graad secundair onderwijs.
KRAS/Globelink werkt school- en netoverschrijdend. (1)

Stad Sint-Truiden: meer aandacht voor de senioren graag

“In 2022 was 23,3 procent van de bevolking in Sint-Truiden ouder dan 65 jaar. (1)
De komende jaren zal dat percentage nog toenemen gezien mensen, gelukkig maar, over het algemeen langer leven”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Een reden temeer dat alle niveaus en alle beleidsdomeinen (meer) aandacht moeten schenken aan de senioren. Maar dat blijkt op het gemeentelijk niveau in Sint-Truiden allesbehalve het geval.

Nieuwsbrief nr. 190

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Bezoek ook eens het Vlaams Parlement

“Op woensdag 24 mei 2023 was de seniorenvereniging Jong van geest Actief Progressief Senior (JAPS), S-Plus uit Hasselt op bezoek in het Vlaams Parlement”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het bezoek was aangevraagd via mij door Carlo Claesen, voorzitter en al jaren Socialistisch militant uit Hasselt.

Politieke participatie van senioren

Op dinsdag 23 mei 2023 is de resolutie van VOORUIT over de politieke participatie van senioren behandeld in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaams Parlement.

Met VOORUIT blijven wij betreuren dat de opkomstplicht is afgeschaft voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Wij hebben als VOORUIT daar dan ook tegengestemd in het Vlaams Parlement”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

‘Mooie jaren’

‘Mooie jaren’ is de titel van een toneelstuk van Het nieuwstedelijk. (1)

“Op vrijdag 19 mei 2023 vond de première plaats in het cultureel centrum in Hasselt, Kunstlaan 5.
Sonja en ik waren aanwezig”, zegt Ludwig Vandenhove.

“‘Mooie jaren’ is gemaakt op vraag van de Universiteit Hasselt (UHasselt) naar aanleiding van het 50-jarig jubileum van de instelling.

De geschiedenis van de UHasselt kan niet los gezien worden van de geschiedenis van de provincie Limburg. En dat komt in deze productie heel goed tot uiting.

Sociaal dienstbetoon

Mensen helpen, is één van de redenen waarom ik in de politiek gegaan ben.

Als u vragen hebt rond een bepaald thema of met betrekking tot bepaalde dossiers, aarzel dan niet om mij te contacteren.
U krijgt steeds een eerlijk antwoord.

Ludwig Vandenhove
Kommanderijstaat 3, 3800 Sint-Truiden
Telefoon: 011/68 78 04 l GSM: 0475/44 68 72

Foto: Bob Van Mol, Vooruit