Welkom

Stad Sint-Truiden moet beter samenwerken met ANB

“Het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) moet veel meer een natuurlijke partner worden van de stad Sint-Truiden dan dat nu het geval is”, zegt VOORUIT- Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst in die zin tijdens de gemeenteraad van Sint-Truiden op maandag 30 januari 2023.

Blijven vechten!

“Ja, ik blijf vechten voor het behoud van Limburg”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Als gewezen gedeputeerde blijf ik mij verantwoordelijk voelen voor onze provincie.”

Ludwig Vandenhove zegt dit naar aanleiding van het eindrapport van de Vlaamse commissie decentralisatie.
In dit document worden de provincies weer maar eens volledig weggeschreven.

Literaire prijzen stad Sint-Truiden: organisatie beneden alle peil

“Het wordt voor mij steeds meer onbegrijpelijk wat er allemaal fout loopt bij het stadsbestuur van Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Wat loopt er eigenlijk wel nog goed?

Verdoken armoede bij senioren

“Verdoken armoede is een groot probleem in onze samenleving, maar dat is het nog meer binnen de doelgroep van de senioren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Zo leeft 13% van de 65-plussers in een huishouden met een inkomen onder de armoederisicodrempel.

Ouderen moeten vaker rondkomen met een kleiner pensioen dat hen niet veel financiële marge biedt. Ook de huidige energiecrisis legt heel wat extra druk op deze bevolkingsgroep.

Studiedag ‘Senioren en politiek’

“VOORUIT stelt de bevolkingsgroep van de ouderen op dezelfde lijn als alle andere leeftijdscategorieën. Niet meer, maar ook niet minder”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In de aanloop naar het belangrijk verkiezingsjaar 2024 organiseren we met VOORUIT daarom een aantal studiedagen, waarin we zoveel mogelijk thema’s rond senioren aan bod willen laten komen.
De bedoeling is om ideeën en suggesties op te doen rond de verkiezingsprogramma’s voor de Europese, federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke verkiezingen
.

Ik coördineer de studiedagen namens VOORUIT.

Dansnamiddag volkshuis Curieus

“Met het nieuwe jaar gaan ook de traditionele dansnamiddagen in volkshuis Curieus opnieuw van start”, zegt Ludwig Vandenhove.

“In januari 2023 is er uitzonderlijk geen dansnamiddag, omdat de eerste zondag van de maand - de normale datum- viel op nieuwjaarsdag 1 januari zelf.

Iedereen is van harte welkom in een goed verwarmde zaal.”

Sociaal dienstbetoon

Mensen helpen, is één van de redenen waarom ik in de politiek gegaan ben.

Als u vragen hebt rond een bepaald thema of met betrekking tot bepaalde dossiers, aarzel dan niet om mij te contacteren.
U krijgt steeds een eerlijk antwoord.

Ludwig Vandenhove
Kommanderijstaat 3, 3800 Sint-Truiden
Telefoon: 011/68 78 04 l GSM: 0475/44 68 72

Foto: Bob Van Mol, Vooruit