Nationaal

Duurdere treintickets: neen!

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) heeft plannen om de prijs van de treintickets met 10% te verhogen. (1)

Een slecht idee”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Hoe wil je nu als overheid het openbaar vervoer op zo een manier stimuleren en het autogebruik ontmoedigen?

‘OCAD- Klimaat’: ik ben voorstander

De federale regering wil een L’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAD) -Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, een zogeheten ‘OCAD-Klimaat’, oprichten.
De instelling moet focussen op het klimaat als een veiligheidskwestie en zal op een gelijkaardige manier gaan werken als nu het huidige OCAD tegen terreur.

De beslissing komt niets te vroeg”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Limburger Ignace Schops heeft in 2015 al gepleit voor zulke instelling na de klimaatconferentie in Parijs. (1)

Fractiedagen VOORUIT

Op zondag 11 en maandag 12 september 2022 vonden de jaarlijkse fractiedagen van VOORUIT plaats in vakantiecentrum De Barkentijn vzw in Nieuwpoort, Albert I Laan 126.

“De zondag was vooral gewijd aan de toekomstige VOORUIT-lijn tot en met de parlements- en gemeenteraadsverkiezingen van 2024, toegelicht door voorzitter Conner Rousseau.
Ziet er goed uit, de partij kan op mij blijven rekenen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove in Pinakes

Ludwig Vandenhove staat in ‘Pinakes, alle overheidscontacten op 1 plaats’ naar aanleiding van zijn benoeming als gemeenschapssenator. (1)

Eerst de (aller)armsten

“De hoge inflatie en vooral de sterk gestegen energieprijzen zijn voor heel wat gezinnen een groot probleem, zeker nu de winter voor de deur staat.
De diverse overheden moeten alle mogelijke financiële en andere inspanningen doen om hieraan tegemoet te komen. Maar ook nu zijn er prioriteiten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ook Defensie moet bomen planten

“Vlaanderen, de provincies, de gemeenten en andere openbare besturen doen heel wat inspanningen om bomen en bossen te planten tegen de klimaatopwarming”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dan moet Defensie dat ook maar doen of minstens compenseren als er bomen gekapt worden op hun eigendommen”, aldus Ludwig Vandenhove.
Strikt genomen, hoeven zij dat wettelijk niet te doen.

Ook de land- en tuinbouw en fruitteelt zullen zich moeten aanpassen

“Wie nu nog niet begrepen heeft dat er een klimaatprobleem is, zal het nooit begrijpen. Of is dom of koppig”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“We zullen ons allemaal moeten aanpassen. En dat geldt zeker ook voor de land- en tuinbouw in het algemeen en de fruitteelt in het bijzonder, die belangrijk zijn voor onze regio Haspengouw”, zegt Ludwig Vandenhove, die onder andere lid is van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement.

Handen af van de index!

“Voor ons als VOORUIT is het duidelijk: handen af van de index!”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het Belgisch indexsysteem is uniek in de wereld, het beschermt de bevolking maximaal tegen prijsstijgingen en inflatie.
Daar mag onder geen enkel beding aan geraakt worden.  

Overwinsten moeten belast worden

“Met de steeds maar stijgende inflatie en de hogere prijzen, vooral energie, moet de federale overheid financieel iets proberen te doen voor de burgers. (1)
Met welke middelen? Onder andere met een belasting op overwinsten van bedrijven, die profiteren van deze hoge inflatie, zoals de Engies, de Shells of de Totals van deze wereld”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Frank Vandenbroucke: scholen als eerste partner voor mentaal welzijn voor kinderen

Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (VOORUIT) wil psychologische zorg sneller en dichterbij brengen bij kinderen en jongeren om zo langdurige problemen te vermijden.
Hij heeft daarvoor de nodige financiële middelen uitgetrokken (152 euro miljoen per jaar).  

Pagina's

Abonneren op RSS - Nationaal