Nationaal

Studiedag ‘Senioren en politiek’

“VOORUIT stelt de bevolkingsgroep van de ouderen op dezelfde lijn als alle andere leeftijdscategorieën. Niet meer, maar ook niet minder”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In de aanloop naar het belangrijk verkiezingsjaar 2024 organiseren we met VOORUIT daarom een aantal studiedagen, waarin we zoveel mogelijk thema’s rond senioren aan bod willen laten komen.
De bedoeling is om ideeën en suggesties op te doen rond de verkiezingsprogramma’s voor de Europese, federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke verkiezingen
.

Ik coördineer de studiedagen namens VOORUIT.

Eerste tussenkomst in de Senaat

“Ik deed op vrijdag 13 januari 2023 mijn eerste tussenkomst in de Senaat sinds ik recent gemeenschapssenator geworden ben”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Het was natuurlijk niet echt mijn eerste ‘optreden’, vermits ik tussen 2003 en 2007 al rechtstreeks verkozen senator was.

 

Tags:

PvdA fractie Eerste Kamer op bezoek bij VOORUIT-fractie Senaat

Op dinsdag 10 januari 2023 heeft de PvdA-fractie van de Eerste Kamer in Nederland een bezoek gebracht aan de Belgische Senaat en aan de VOORUIT-fractie in die Senaat.

De Eerste Kamer in Nederland staat per definitie gelijk aan de Senaat in België, ook al is er een groot onderscheid qua samenstelling en bevoegdheden.
Dat bleek nog maar eens uit het gesprek.

Tags:

Het is weer zover: de index

De middenstands- en werkgeversorganisaties maken gebruik van het begin van het nieuwe jaar, onder andere op de talrijke nieuwjaarsrecepties, om weer maar eens uit te halen naar ons uniek systeem van de index in België.

Verkoop vuurwerk verbieden

“Ik behoor tot de politici, die vinden dat de verkoop van vuurwerk moet verboden worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik pleit daar al jaren voor. Nu vraagt ook de dierenwelzijnsorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA) een algemeen verbod. (1)(2)

Waarom een algemeen verbod? Uit veiligheidsoverwegingen en omwille van het dierenwelzijn.

Kansarmoede: een complex probleem

“De periode van Kerstmis is bij uitstek het moment dat er aan personen en gezinnen, die in kansarmoede leven, wordt gedacht en dat er diverse initiatieven opgezet worden om hen te helpen.
Uit ervaring weet ik dat dat sneller gezegd dan gedaan is, maar we moeten blijven zoeken naar permanente en structurele oplossingen”, zegt Ludwig Vandenhove.

Maatregelen tegen deepfakes

Deepfakes zijn de nieuwste vorm van gemanipuleerd beeldmateriaal.
Zij kunnen grote gevolgen hebben: op persoonlijk, maatschappelijk en geopolitiek vlak.

Caroline, proficiat!

Caroline Gennez wordt de nieuwe federale minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid namens VOORUIT in opvolging van Meryame Kitir.

“Het blijft een spijtige zaak dat wij als VOORUIT Limburg de ministerpost van Meryame verliezen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Wij geven echter niet op, we zullen terugvechten.

Maar als Meryame dan toch moe(s)t vervangen worden door een niet-Limburger, dan best door ‘een half Limburgse’ en zelfs een geboren Truiense: Caroline Gennez.

Ludwig Vandenhove over Meryame Kitir

“Het ontslag van Meryame Kitir als federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid is een zware klap voor VOORUIT in Limburg”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Maar de situatie is wat ze is, we moeten verder.
Meryame Kitir blijft onze Limburgse kopvrouw.
 

 

WereldLichjesDag

De tweede zondag van december is sedert 1997 jaarlijks WereldLichtjesDag. Dit jaar dus op zondag 11 december 2022.

Sterkte aan alle getroffen families en personen”, aldus Ludwig Vandenhove.
Wat is er erger dan een kind verliezen?

Pagina's

Abonneren op RSS - Nationaal