Veiligheid

Dag van de Ondernemer

Vrijdag 17 november 2023 was het Dag van de Ondernemer, kaderend in de Global Entrepreneurship Week (GEW).
Jaarlijks worden tijdens de derde week van november in dat kader in meer dan 170 landen activiteiten georganiseerd.  

Kaderdecreet over de handhaving van de Vlaamse regelgeving

Tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 13 juni 2023 werd het ontwerp van kaderdecreet over de handhaving van Vlaamse regelgeving behandeld.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voerde het woord namens VOORUIT en ondervroeg Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

TikTok-app verbieden: een goede zaak, maar …

“Ik vind het een goede zaak dat diverse overheden de TikTok-app verbieden, ook zeker voor hun personeel (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De reden: mogelijke spionage door China.

Maar in feite zou dit maar een begin moeten zijn van meer en algemenere acties tegen het gebruik van bepaalde apps of andere, gelijkaardige technologieën, die onze veiligheid en onze privacy bedreigen.

Waarom geen verkeerseducatieve route in Sint-Truiden?

“Er zijn verschillende Vlaamse gemeenten en steden, die een zogeheten verkeerseducatieve route (VERO) uittekenen op hun grondgebied, zoals Oostende”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Waar wacht de stad Sint-Truiden op?

Verkoop vuurwerk verbieden

“Ik behoor tot de politici, die vinden dat de verkoop van vuurwerk moet verboden worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik pleit daar al jaren voor. Nu vraagt ook de dierenwelzijnsorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA) een algemeen verbod. (1)(2)

Waarom een algemeen verbod? Uit veiligheidsoverwegingen en omwille van het dierenwelzijn.

In elke gemeente een klokkenluidersmeldpunt

Vanaf zondag 11 december 2022 heeft elke gemeente een zogeheten klokkenluidersmeldpunt, waar zowel interne, als externe werknemers (bijvoorbeeld consultants, leveranciers, sollicitanten) inbreuken op de wetgeving kunnen melden. Ook worden klokkenluiders beter beschermd tegen de mogelijke gevolgen van een melding.

“Dat is in essentie de draagwijdte van een beslissing van de Vlaamse regering als gevolg van een Europese Richtlijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

‘Op week tijd 15 crèches gesloten’

Het éne na het andere kinderopvanginitiatief gaat dicht.
Dat blijkt uit officiële cijfers van het Vlaams Agentschap Opgroeien. (1)

Weer geen feestbussen in Sint-Truiden bij nieuwjaar

De Lijn organiseert dit jaar opnieuw feestbussen bij nieuwjaar voor heel Limburg.
Er is een onderbreking van twee jaar geweest wegens Corona.

28 Limburgse gemeenten doen mee, de stad Sint-Truiden echter weer niet”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Spijtig! Geen goede zaak voor de feestvierders in het algemeen en de jeugd in het bijzonder uit Sint-Truiden.

Begroting Justitie en Handhaving 2023

Op dinsdag 29 november 2022 vond de bespreking plaats van de Beleids- en begrotingstoelichting (BBT) Justitie en Handhaving in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement.
Omwille van de treinstaking verliep de vergadering online.

Na de toelichting van Vlaams minister Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir deed Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove een tussenkomst en stelde hij een aantal vragen.

Over ‘gele brooddozen’ en ‘personenalarmsystemen’

“Tijdens de gemeenteraad van maandag 28 november 2022 heeft VOORUIT Sint-Truiden het nog maar eens opgenomen voor de kwetsbare groep van senioren in het algemeen en het gegeven van eenzaamheid binnen die doelgroep in het bijzonder”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Veiligheid