Vlaanderen

Met de pachtwet naar een nieuw landbouwmodel

Dat is de titel van een bijdrage van Vlaams VOORUIT volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op de website van het tijdschrift Samenleving en Politiek (SAMPOL).

Hieronder vindt u het artikel.

Sluipende privatisering, ook bij de gemeentebesturen

“Er is steeds meer sluipende privatisering, ook bij gemeentebesturen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik vind dat een gevaarlijke evolutie.

De gemeente Lummen gaat zelfs zover dat zij het omgevingsbeleid, onder andere het adviseren van omgevingsvergunningen, uitbesteed hebben aan een private firma.
De motivatie: onvoldoende eigen geschoold personeel
.

Europees stabiliteitspact: wat is de houding van Vlaanderen?

Er zijn stemmen, die opgaan om minder strenge begrotingsregels toe te passen vanuit de Europese Unie (EU) voor de diverse lidstaten. Met andere woorden, een soepeler Europees stabiliteitspact. Zo zouden bijvoorbeeld belangrijke investeringen, bepaalde relancemaatregelen en/of uitgaven voor klimaatmaatregelen buiten de begroting kunnen gehouden worden.

Werelddag van het verzet tegen Armoede

17 oktober is de jaarlijkse ‘Werelddag van het verzet tegen Armoede’.

Armoede is een probleem waar dagelijks moet aan gewerkt worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“We zijn in Vlaanderen welvarend en rijk genoeg opdat niemand echt armoede zou moeten lijden.
Een betere herverdeling en meer solidariteit, daar komt het op aan.”

 

Jeugddelinquentierecht: jongeren niet enkel opsluiten

In de vergadering van de verenigde commissies voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams parlement was er op dinsdag 12 oktober 2021 een bespreking en een stemming over een door het Grondwettelijk Hof vernietigde artikel uit het decreet jeugddelinquentierecht.

Het Hof vond de invulling van de uitzonderlijke omstandigheden van de sanctie onvoldoende en onvoorspelbaar voor de langdurig gesloten begeleiding van voor minderjarigen tussen 12 en 16 jaar.

Wetgeving verkoop puppy’s moet strenger

Wallonië heeft de wetgeving met betrekking tot de broodfok en de verkoop van puppy’s serieus verstrengd.

Ik vind dat Vlaanderen hier een voorbeeld zou moeten aan nemen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het gaat mij vooral over het verbod dat Wallonië wil opleggen aan de verkoop van in het buitenland gekweekte puppy’s.

Plofkippen: uitdovend beleid graag!

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement op woensdag 13 oktober 2021.
Hij ondervroeg Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts of de overheid een gelijkaardig initiatief als in Nederland wil nemen om heel de sectorketen mee te krijgen achter een uitdoofscenario.

Beleid Gender gerateerd Geweld: op elkaar afstemmen

"Er is onlangs een Nationaal Actieplan Gendergerelateerd Geweld gelanceerd. (1)

Ik wou weten in welke mate er gelijkenissen en verschilpunten zijn met het Vlaamse beleid", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Limburg moet Vlaamse cultuursubsidies eisen waar het recht op heeft

De provincie Limburg krijgt te weinig Vlaamse cultuursubsidies waar het in feite recht op heeft.

Het is niet voor niets dat de provincie Limburg in het verleden altijd veel geïnvesteerd heeft in cultuur. Maar sinds Vlaanderen die bevoegdheid vanaf januari 2018 ontnomen heeft aan de provincies, kan ‘die compensatie’ niet meer.

Stijgende prijzen landbouwgronden

In de eerste helft steeg de prijs van landbouwgrond in België met 10,3%, in Vlaanderen zelfs met 10,7%.
De gemiddelde prijs in Vlaanderen bedraagt nu meer dan 63 000 euro per hectare.
De prijzen voor landbouwgronden lagen 5 jaar geleden meer dan 1/4de lager.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen