Vlaanderen

Ik begrijp de jonge boer(innen)(en), maar …

Op woensdag 18 mei 2022 heeft de Groene Kring, de jongerenafdeling van de Boerenbond (BB), actie gevoerd aan het Vlaams parlement tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse regering.

“Ik ben ook langs geweest”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik begrijp hun standpunt dat zij minder toekomst hebben binnen de landbouw als het stikstofakkoord erdoor komt. Maar de vraag is vooral of zij daarvoor moeten komen aankloppen bij de huidige politieke generatie.

Diefstallen in de landbouwsector

Geen enkele maatschappelijke sector blijft gespaard van diefstallen en inbraken, ook de landbouwsector niet.

“Daarom stelde ik een schriftelijke vraag aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en voormalig minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Hilde Crevits (cd&v) over beschikbare cijfers en over welke maatregelen eventueel genomen worden om dit soort voorvallen te vermijden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Waarom geen slimme vuilniswagens in Vlaanderen?

In Wallonië is er een proefproject waarbij vuilniswagens, die op vaste tijdstippen in elke (deel)gemeente komen, ingeschakeld worden om allerhande nuttige informatie te verzamelen.

“Ik denk onder andere aan metingen over de luchtkwaliteit, de toestand van de wegen, voet- en fietspaden, de evolutie van het weer, de straling van elektromechanische golven, enzovoort. Met andere woorden, belangrijke parameters, waarmee in het gemeentelijk beleid rekening kan gehouden worden”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Verpaarding (landbouw)gronden: een probleem

Vlaanderen, met de hoge bevolkingsdichtheid, kampt met een tekort aan (landbouw)gronden.
De hoeveelheid grond, die oneigenlijk wordt ingenomen door paarden, wordt daarbij vaak als een probleem gezien.

Maar hoe groot is dat probleem van de zogeheten verpaarding?, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. 

“Door een nieuwe Europese regelgeving qua verplichte registratie zouden we binnenkort meer zicht moeten krijgen op de hoeveelheid grond, die wordt ingenomen door paarden in Vlaanderen.

‘De rit naar het slachthuis is het nieuwe pijnpunt’

Dat is de titel van een artikel in de krant ‘De Standaard’ van maandag 9 mei 2022.

“De bijdrage is gebaseerd op een schriftelijke vraag van mij aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts over inbreuken op het dierenwelzijn in en rond slachthuizen en bij het vervoer ernaartoe”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Dag van de Mijnwerker”

Op zaterdag 7 mei 2022 organiseerde de Vriendenkring van de Kempische Steenkolenmijnen (KS) voor de eerste maal de “Dag van de Mijnwerker” op het nieuwe ‘Mijnwerkersplein’ in Houthalen-Helchteren (achter Greenville en de vroegere steenkoolmijn en hoofdzetel van KS).

Er waren om en bij de 6 000 mensen aanwezig, waaronder Zijne Koninklijke Hoogheid
Prins Laurent.

‘Maai Mei Niet’

“Sonja en ik doen ook dit jaar mee aan de actie ‘Maai Mei Niet’ van het weekblad Knack”, zegt Ludwig Vandenhove. “Sedert vorig jaar hebben we onze tuin ook wat meer laten verwilderen.

Private tuinen beslaan om en bij de 10% van de oppervlakte in Vlaanderen.
In de strijd tegen de klimaatopwarming en voor een gezonde leefomgeving en een gezond milieu kunnen zij een grote rol spelen.

Konijnen en verwaarlozing

“De verwaarlozing van konijnen is een onderschat probleem in Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Konijnen mogen nog verkocht worden in winkels en op markten.
Dat maakt dat zogeheten impulsaankopen zich nog veelvuldig voordoen. Bovendien denken de meeste personen en gezinnen dat een konijn een laagdrempelig huisdier is, maar meestal zijn eigenaars niet op de hoogte van de behoeften van een konijn.

In beslag genomen dieren: niet (te snel) teruggeven!

In een aantal situaties worden in beslaggenomen dieren, die in erbarmelijke omstandigheden moeten leven en/of die mishandeld worden toch teruggegeven aan de eigenaars.

Onbegrijpelijk!”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Onlangs heeft er zich nog zulk een situatie voorgedaan in Lanaken.
Er werden om en bij de 100 honden in beslag genomen en enkele weken nadien kregen de eigenaars er al een aantal terug.

Milieumaatregelen in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

Enkele weken geleden is er forse kritiek geweest van een aantal milieuorganisaties hoe de verschillende Europese Unie (EU)-lidstaten het GLB concreet plannen in te vullen.

“De milieusector heeft vooral vragen bij het gebrek aan maatregelen om de natuur- en landbouwgebieden te beschermen en te herstellen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen