Behandeling dierenwelzijnscodex

Op woensdag 17 april 2024 is eindelijk de lang aangekondigde dierenwelzijnscodex besproken in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement.(1)

"Ik heb namens VOORUIT heel wat vragen gesteld en bemerkingen gemaakt tijdens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van 17 april 2024 en ook een viertal amendementen ingediend", aldus Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Een goede aanzet en positief dat er een dierenwelzijnscodex is, maar het had sneller, anders en beter gekund. 

Waarom heeft dat zolang moeten duren?
De codex stond in het Vlaams regeerakkoord en nu wordt die op een drafje door het Vlaams Parlement gejaagd enkele weken voor het einde van de legislatuur.
Andermaal geen voorbeeld van een goede parlementaire werking.

Er staan een aantal goede principes in, maar in een aantal gevallen ontbreekt de concrete toepassing op het terrein en/of worden er lange uitzonderingsperiodes voorzien.
Global Action in the Interest of Animals (GAIA) heeft minimum veertien uitzonderingen gevonden in de teksten. En er moeten nog heel wat uitvoeringsbesluiten volgen. 
Dat wil zeggen dat het ten vroegste de volgende Vlaamse regering en het volgende Vlaams Parlement zullen zijn, die een belangrijk gedeelte van de codex zullen realiseren.
Een gemiste kans!

Een grondig parlementair debat is blijkbaar niet mogelijk. Uit de hoorzitting tijdens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 27 maart 2024 is tevens gebleken dat er niet echt een maatschappelijk debat is geweest.
Dat is alleszins wat we gehoord hebben van diverse betrokken organisaties, die aangaven niet of alleszins te weinig geconsulteerd geweest te zijn.
De Vlaamse Raad van Dierenwelzijn heeft zelfs geweigerd advies te geven wegens tijdsgebrek.
Een spijtige zaak. Immers, dit document vormt de basis voor het Vlaams dierenwelzijnsbeleid voor de volgende jaren.

Er wordt te weinig handhaving voorzien.
Waarom is de materie dierenwelzijn niet opgenomen in het ‘Kaderdecreet over de handhaving van de Vlaamse regelgeving’?

Het is opvallend dat dierenwelzijn meestal ondergeschikt is als de private sector erbij betrokken is.
Het economische blijft het halen op het belang van de dieren.  

Als VOORUIT hebben we vier amendementen ingediend: tegen het gebruik van het doden van eendagskuikens, voor het verbod op de invoer en kweek van walvisachtigen en voor een verbod op biggencastratie. Ook hebben we bemerkingen gemaakt dat er niets voorzien wordt tegen een verdere aanpak van de broodfok en de invoer van buitenlandse puppy’s. Nochtans is de huidige gang van zaken van ‘verkeerde’ aankopen precies één van de redenen dat de dierenasielen overvol zitten.
Sensibilisering van potentiële kopers is duidelijk niet voldoende.”

Hieronder vindt u mijn integrale tussenkomst en de ingediende amendementen.

___


___