‘The Art of Zhen Shan Ren’ in Sint-Truiden

Van zaterdag 29 september 2012 tot en met zondag 4 november 2012 loopt de tentoonstelling ‘The Art of Zhen Shan Ren’ in de keizerszaal, Diesterstraat 1 in Sint-Truiden.

De internationale kunsttentoonstelling ‘De kunst van Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid’ is er gekomen op initiatief van burgemeester Ludwig Vandenhove, tevens bevoegd voor integratie en ontwikkelingssamenwerking.
Het is een organisatie van de Belgische vereniging Falun Dafa en de stad Sint-Truiden.

“In 2002 was de stad Sint-Truiden, samen met de stad Brussel, de eerste in België, die een tentoonstelling van de Falun Dafa-beweging (in China Falun Gong) toeliet.
Dit gebeurde toen in de hallen van het stadhuis op de Grote Markt naar aanleiding van de jaarlijkse spelenkermis en ballonhapping.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Waarom wou ik absoluut deze expositie naar hier halen?

Er zijn 3 redenen.

Met deze kunsttentoonstelling wil de Belgische vereniging Falun Dafa ten eerste innerlijke spiritualiteit uitbeelden.
Falun Gong is een vorm van meditatiebeoefening, ontstaan in China.
Het is gebaseerd op de principes Waarachtigheid (Zhen), Mededogen (Shan) en Verdraagzaamheid (Ren).

Ook in onze Belgische en Vlaamse samenleving is er steeds meer aandacht voor meditatie en spirituele aangelegenheden.
Hierdoor spelen we in op een actueel maatschappelijk gegeven.
In deze tijden van toenemende onzekerheid, het toenemend individualisme en steeds minder tradities, zoeken burgers via meditatie en spiritualiteit juist meer zekerheid.

Een deel van de werken uit de tentoonstelling is gewijd aan de beoefening van Falun Gong.
De werken tonen hoe deze discipline de levens van de beoefenaars ingrijpend heeft veranderd en hoe het hen de weg terug toonde naar de traditionele Chinese normen en waarden.

Een tweede reden is het respect voor de mensenrechten.
Deze tentoonstelling wil een beeld geven van de mensenrechtentragedie in China en de vervolging, die vele duizenden Chinese beoefenaars van Falun Dafa (hebben) doorstaan. Ook enkele kunstenaars uit deze tentoonstelling waren zelf het slachtoffer van deze vervolging.
Op 20 juli 1999 werd Falun Gong door het communistische regime, omwille van zijn enorme populariteit, verboden in China.
Sindsdien zijn vele duizenden beoefenaars het slachtoffer geworden van opsluiting en foltering.
De stad Sint-Truiden, die op het vlak van de mensenrechten, een voorbeeldrol wil spelen, wil dit met deze tentoonstelling nog maar eens bevestigen.

Een derde reden is kunst.
Realistische olieverfschilderijen en aquarellen van hoofdzakelijk Chinese kunstenaars geven een beeld van de spirituele discipline Falun Gong.
Het gaat om een tentoonstelling van 12 kunstenaars, waaronder professor Kunlun Zhang, één van China’s meest succesvolle hedendaagse beeldhouwers.
In 2001 werd professor Kunlun Zhang gearresteerd in China vanwege zijn geloof in de beoefening van Falun Gong.
Hij werd veroordeeld tot 3 jaar cel.
Dankzij de steun van zijn familie, vrienden en de Canadese overheid werd hij uiteindelijk vroegtijdig vrijgelaten.
Zijn vrijlating was het begin van een onderling overleg tussen verschillende artiesten, terwijl velen van hen elkaar nog nooit persoonlijk hadden ontmoet.
Na drie jaar van uitwisseling van ervaringen en begrippen, begonnen de ideeën voor deze internationale kunsttentoonstelling vorm te krijgen.
Het zijn voornamelijk zeer realistische olieverfschilderijen in een nieuw-renaissance stijl en er zijn eveneens enkele werken op zijde.

Met deze internationale tentoonstelling maakt de stad Sint-Truiden een duidelijk statement. Ik hoop dan ook dat er heel wat bezoekers op af komen.

De Falun Dafa is zeer actief in Sint-Truiden.
Zij beoefenen hun meditatie wekelijks op een zaterdagvoormiddag in het kleine stadspark.”

Praktisch: deze tentoonstelling loopt tot en met zondag 4 november 2012 in de keizerszaal en is te bezichtigen op woensdag (14.00 - 18.00 uur), zaterdag (09.00 - 18.00 uur) en zondag (14.00 - 18.00 uur).

Zie onder andere de tekst ‘Cartoon: the largest flaming image in the world’ van 7 juni 2008 op deze website.