‘Agribashing’

Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Dochy (CD&V) heeft een persbericht rondgestuurd met als titel ‘Bart Dochy wil komaf maken met ‘agribashing’ en vraagt een positieve communicatiecampagne en betere gegevensbescherming voor landbouwbedrijven’. Bart Dochy is tevens voorzitter van de Commissie Landbouw, Visserijbeleid en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement.

“Net zoals heel wat journalisten, weet ik niet wat ik lees. Hoe kan je nu zo wereldvreemd zijn?”, zegt collega Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het is bijna alsof berichten over de nadelen van de grootschalige landbouw voor het leefmilieu, het klimaat, de volksgezondheid en het dierenwelzijn fake news zijn.

De vraag is wie subjectief nieuws-om het zacht uit te drukken- verspreidt.
De door hem genoemde ‘agribashers’ of de Boerenbond (BB), de organisatie waar collega Bart Dochy hoog mee oploopt?

Blijkbaar wordt iedereen, die de landbouwsector vraagt om rekening te houden met objectieve en wetenschappelijke analyses en studies, beschouwd als een tegenstander.
Ik ben pro de landbouwsector van eigen bodem, maar ik ben tegen de grote machtsconcentratie en de megabedrijven, die precies de echte landbouwer nog meer doen verdwijnen. En ik ben voor een gezonde, milieu-, klimaat- en diervriendelijke landbouw.
Wij moeten in Vlaanderen net meer het nieuwe Europese landbouwmodel dat meer vergroening wil en de Green Deal volgen in plaats van er ons in een conservatieve reflex tegen te verzetten. Maar zulke duidelijke stelling is voor sommigen blijkbaar ook al ‘agribashing’.   

Collega, beste Bart, De Standaard doet voor u dan ook aan ‘agribashing’?
De krant brengt een reportagereeks over de negatieve impact van de megastallen in Vlaanderen. (1)
Eén van de conclusies is dat de voederfabrikanten hierin de belangrijkste rol spelen.
Vele uitbaters van die landbouwbedrijven zitten in de handen van die bedrijven.
Ik citeer: “De belangrijkste en meest invloedrijke agrospeler is de Boerenbond”.

En dan de zin in uw brief “betere gegevensbescherming voor landbouwbedrijven”. Dus geen openbare gegevens meer?
Het recht ontzeggen aan democratische verkozenen om parlementaire vragen te stellen en de gegevens publiek te maken? En nog nooit gehoord van openbaarheid van bestuur, waarbij zelfs elke burger recht heeft op deze informatie.

Ik heb de indruk dat de CVP-staat terug is voor sommigen. Zij beseffen blijkbaar niet dat de CD&V ondertussen ook tot de ‘tienprocentenpartijen’ behoort. Maar ja, de BB rekent niet in democratische vertegenwoordiging, maar in geld, nog meer in kapitalistische termen.

Beste Bart, je deed dat tot nu toe niet slecht als voorzitter van de Commissie Landbouw, Visserij en Platteland in het Vlaams parlement. Maar een voorzitter moet in zijn functie objectief zijn. Zullen vanaf nu kritische vragen vanuit de oppositie ook als ‘agribashing’ beschouwd worden?”.