‘Ander’ fruit?

Economische activiteiten, die mede afhankelijk zijn van de natuur en van weersomstandigheden, zoals de land- en tuinbouwsector, hebben al altijd met het klimaat rekening moeten houden. Maar nu meer dan ooit

Moeten de fruittelers en -fruitbedrijven ook uitkijken naar eventueel andere teelten als gevolg van de klimaatverandering?

“Dat kan zeker geen kwaad”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en lid van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement Ludwig Vandenhove. “Als we bijvoorbeeld kijken naar de brandschade tijdens de laatste twee zomers is het goed om daar alleszins over na te denken en het nodige onderzoek naar te doen.

Warme, hete zomers, de toenemende droogte en op sommige momenten zware regens en hagel zijn weerfenomenen, waarmee in de toekomst meer en meer rekening moet mee gehouden worden.
Andere, aangepaste teelten? Daar gebeurt al onderzoek naar, bijvoorbeeld door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (INBO) en door het Proefcentrum Fruitteelt (PCF) vzw.
Of andere teelten mogelijk zijn is één zaak, voor de land- en tuinbouwsector is het van belang dat het tevens over rendabele teelten gaat.
Eventueel de timing van bepaalde teelten aanpassen, is een andere mogelijkheid.

Zulk rentabiliteitsonderzoek is voor een groot gedeelte ondergeschikt aan klimaatmodellen, die nu een toenemende droogte voorspellen. Maar het blijven voorspellingen. Zo hadden specialisten zeker niet voorzien dat in onze regenachtige West-Europese regio bepaalde gewassen en soorten fruit al in 2019 en 2020 zouden sterven door droogte, laat staan dat er discussies zouden ontstaan over het tekort en het gebruik van grondwater.

Zulke klimaatmodellen zijn eveneens belangrijk voor de CO2-uitstoot en voor de mate, waarin die kan opgevangen worden.
Droogte betekent dat bomen en groen minder groeien en dat er minder CO2 zal opgevangen worden.
Op andere plaatsen leiden de hogere temperaturen dan weer tot meer CO2 opslag, omdat planten er meer en sneller kunnen groeien. (1)

De al sterk ontwikkelde wijnbouw in Limburg en Haspengouw is het mooiste voorbeeld van reconversie. Maar er zijn op kleinere schaal ook al goede praktijken, die nader moeten bekeken worden. In de fruitsector onder andere meloenen, abrikozen en olijven, in de tuinbouw bepaalde graangewassen, zoals quinoa en soja, kikkererwten, hennep of bruine bonen. (2) (3)

De komende jaren of beter het komende decennium wordt er dus niet gemakkelijker op voor landbouwers en fruittelers. Maar zij zijn er altijd al in gelukt de natuur tot op zekere hoogte te bedwingen. Met steun van het wetenschappelijk onderzoek en de Vlaamse overheid moet het nu ook lukken.”

 • (1) ’Kunnen we wel op bomen rekenen om de CO2-uitstoot te compenseren?’, De Standaard, zaterdag 7 en zondag 8 november 2020, pagina ‘s 30 en 31.
   
 • (2) Interne mail PCF, woensdag 4 november 2020.
   
 • (3) ’Alternatieve teelten’ in Dossier, Boer & Tuinder, donderdag 5 november 2020, nummer 45, jaargang 126, pagina ‘s 24 tot en met 34).
   
 • Zie onder andere ook ‘Op de bres voor de fruitsector’ van donderdag 13 augustus 2020 op deze website.
   
 • Foto: Shutterstock.com