‘Bewaking’ Limburgse natuurgebieden: is nodig!

“Vandalisme is overal, ook in natuurgebieden”,  zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het is spijtig genoeg een kwaal van deze tijd.

Daarom steun ik het pleidooi van de vzw Limburgs Landschap om bijzondere veldwachters, al dan niet vrijwillig, in te schakelen om onze Limburgse natuur beter te beschermen. (1)
Het is een bekommernis, die ik al jaren deel. Zo heb ik als toenmalig Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en Veiligheid - de politieschool van provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) - al in 2016 het initiatief genomen om vrijwilligers in de natuursector te leren omgaan met conflicten.(2)

Mensen vertoeven steeds meer in de natuur en in de OPEN ruimte, zeker na de lange periode van Covid-19. Maar dan willen ze ook dat die omgeving goed onderhouden is en dat er geen kleine en/of grote calamiteiten gebeuren.

In de eigendommen van het Vlaams Agentschap van Natuur en Bos (ANB) gebeurt dat in principe door zogeheten boswachters. Maar zij hebben een groot werkgebied en krijgen steeds maar meer taken, zodat dat al een hele opdracht is.
Als het gaat over openbare ruimten in gemeenten en steden, is dat werk voor de gemeentelijke ambtenaren en/of de lokale politiezones, tenminste indien ze daartoe voldoende capaciteit hebben en dat als voldoende prioritair beschouwd wordt door het beleid.

En wat dan met de gebieden, die eigendom zijn van private organisaties, in het bijzonder van natuurverenigingen?
Die moeten rekenen op vrijwilligers.
Diezelfde vrijwilligers, die al moeten instaan voor het onderhoud ervan.

De vzw Limburgs Landschap doet nu een beroep op bijzondere veldwachters om dit als vrijwilliger te doen.
Een goed initiatief, maar het wordt tijd dat de federale en de Vlaamse overheid eens duidelijk kleur bekennen omtrent dit statuut.

Het is een functie, die nog altijd wettelijk is vastgelegd en waarvoor een specifieke opleiding kan gevolgd worden. Maar de realiteit is dat slechts weinig personen, die slagen voor deze cursus bezoldigd aan de slag kunnen, bijvoorbeeld bij gemeenten en/of als jachtwachter of -opziener in private domeinen.

De overheid blijft maar treuzelen om hier duidelijkheid over te scheppen.
Ofwel wordt het statuut ernstig genomen, ofwel wordt het beter afgeschaft.

Ik heb Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) hier al enkele malen over ondervraagd.
Telkens zijn er beloftes, maar concreet gebeurt er niets.
Ik dien een nieuwe schriftelijke vraag in na het parlementair reces.

Inmiddels wens ik de vzw Limburgs Landschap veel succes met het initiatief en zeker ‘de eersteling’ Davy Huygen.”