‘Jonge politici’

Peter Meukens van Trein Tram Bus (Bond van Trein-, Tram- en Bus gebruikers (BTTB)) spreekt in Het Belang Van Limburg (1) van ‘een aantal jonge politici’, die mee aan de grondslag lagen van de werkgroep Spoorontsluiting Limburg (SOL).

“Eén van die jonge politici waarover Peter spreekt, ben ikzelf.
Het doet altijd plezier dat mensen of organisaties u niet vergeten zijn en dat ze hun geschiedenis nog kennen.
Meestal is het anders”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik hou de beste herinneringen over aan die tijd toen Limburg nog over de partijgrenzen heen over Limburgse politieke dossiers kon praten en met één stem naar Brussel trok.
Dat is spijtig genoeg al enkele jaren verleden tijd. Trouwens, ook de vakbonden, waaronder Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD)-Spoor met toenmalig provinciaal secretaris Jos Digneffe, lagen mee aan de grondslag van SOL.

Peter Meukens heb ik leren kennen toen we samen deel uitmaakten van de Raad van Advies van De Lijn Limburg, waar ik voorzitter van was.
Sabin S’Heeren was toen directeur van De Lijn Limburg en is inmiddels, na een tussenstap bij de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS), in dienst bij de stad Sint-Truiden.
Toen waren binnen Vlaanderen en binnen De Lijn provincies nog belangrijk en de gebruikers kregen op die manier, formeel alleszins, inspraak in het beleid.
Zelfs de provinciale zetels zijn inmiddels afgeschaft en alles is gecentraliseerd in Mechelen
.
Zoals zovele adviesorganen in Vlaanderen hadden we niet zoveel echt te zeggen in het beleid, maar als jong politicus was het een interessante functie.
Het gaf mij de kans om kennis te maken met dossiers qua openbaar vervoer en mobiliteit en om weer maar nieuwe mensen te leren kennen in een andere beroepswereld en in een ander vakgebied.

Goed interview van Peter Meukens. (1)
In alle eerlijkheid: dat verhaal over het echte vaderschap van het Spartacus-plan ken ik niet.

Over Spartacus wil ik wel een drietal bedenkingen maken. En die verschillen niet vanuit mijn periode als ‘jong politicus’. Ik verander namelijk niet zo snel van gedacht, ik ben nog al consequent.
Vooreerst heeft Limburg nog steeds een globaal mobiliteits- en ontsluitingsplan nodig. Maar geen ‘geamputeerd’ Spartacusplan.
Laten we al maar eens beginnen met een andere naam te zoeken.
Het Spartacusplan was het plan van Steve Stevaert van meer dan twintig jaar geleden, laat dat zo, laat dat zijn erfenis zijn. Maar stop met systematische aanpassingen of ‘verkrachtingen’ van dat plan en dan toch blijven spreken over het plan Stevaert of het Spartacusplan. De tijden en het beleid qua mobiliteit zijn inmiddels inderdaad sterk gewijzigd, praat dan ook over een ander plan.
Ten tweede moet zulk globaal plan voor Limburg in het belang van heel Limburg zijn en niet enkel in het belang van Hasselt.
Hasselt moet (opnieuw) leren dat hoofdstad en het centrum zijn positieve en negatieve punten en dossiers met zich meebrengt en echt de leiding nemen voor gans Limburg qua mobiliteitsbeleid.
Het is niet voor niets dat Genk de laatste jaren in heel wat andere dossiers Hasselt evenaart en zelfs passeert.
Ten derde moet het station van Hasselt het knooppunt zijn van elk globaal mobiliteitsbeleid voor Limburg.
Dat is de logica, anders spreken we niet over een toekomstig, vooruitstrevend beleid.
Minister Lydia Peeters, stop alstublieft onmiddellijk met uw informatie- en communicatiebeleid rond HOPPIN (2), zuilen plaatsen op plaatsen waar een waaier aan vervoersmiddelen samenkomt, als u (de nieuwe) Spartacus niet durft laten vertrekken en stoppen aan het station van Hasselt.”