‘Oorlog’ tussen Annelies Verlinden en Zuhal Demir?

“Ik heb de indruk”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Waarover gaat het?
Beide ministers - Annelies Verlinden, federaal (CD&V) en Zuhal Demir (N-VA), Vlaams - willen gemeenten en politiezones meer mogelijkheden bieden qua bestuurlijke handhaving en qua aanpak van de georganiseerde misdaad.
Beiden zien Limburg als een goed voorbeeld.

Inhoudelijk een goede zaak”, zegt Ludwig Vandenhove, “maar waarom slagen beide ministers er niet in de nodige afspraken te maken over wie wat doet en vooral wie hoeveel financiële middelen kan of wil besteden?
Een aantal elementen zijn federale bevoegdheden, een aantal andere zijn Vlaams en een aantal zijn overlappend: waarom geen overeenkomst maken over die laatste aspecten?

Zo zou het moeten in het toekomstige België: de problemen praktisch op het terrein aanpakken en elkaar geen vliegen proberen af te vangen. Kortom, samenwerkingsfederalisme.
Zeker in het geval van de georganiseerde misdaad hebben gemeenten en politiezones er alle belang bij éénduidige opdrachten en richtlijnen te krijgen en vooral te weten hoeveel middelen en mensen hiertegenover staan.

Ik ga mij niet tussen twee jonge(re) vrouwen steken, maar mijn inhoudelijke en politieke vraag is wel duidelijk: maak afspraken en zorg zo snel mogelijk voor de nodige praktische afspraken op het terrein.

Ik stelde er een vraag over in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 9 maart 2021.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en het antwoord van de minister. (1)