‘Wilde Bijen op School’

‘Wilde Bijen op School’ is een project van de vzw Lietenberg in Zutendaal dat financieel ondersteund wordt door de provincie Limburg (in het totaal voor 27.882 euro).

 “In dat project zit ook de ontwikkeling van een educatieve bundel met lesideeën voor leerkrachten, zowel voor het lager, als het secundair onderwijs.”, aldus  gedeputeerde voor natuur Ludwig Vandenhove.
“Ik hoop dat beide instrumenten kunnen bijdragen tot een nog grotere aantrekkingskracht voor de vzw Lieteberg, zeker voor (schoolgaande) kinderen en jongeren.”

Het project werd officieel voorgesteld op een persconferentie op dinsdag 1 april 2014.

“Het was de eerste keer dat ik op de site van de Lieteberg kwam: een aanrader!”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Het was een prachtige dag  in de Limburgse natuur: eerst een werkbezoek met de grindsector aan Kinrooi in de voormiddag en namiddag een kort bezoek aan de vzw Lieteberg in Zutendaal.”

Hieronder vindt u de perstekst.  

Afsluiting project ‘Wilde Bijen op School’ en lancering educatieve bundel

Op dinsdag 1 april 2014 ronden Lieteberg VZW en de provincie Limburg het project ‘Wilde Bijen op School’ af.
In 2012 en 2013 werd bij 36 scholen en natuurcentra gepeild naar het aantal soorten wilde bijen dat in hun (school)omgeving voorkomt. De leerlingen konden dit doen met behulp  van nestblokken en kleurvallen die werden uitgezet.
“Hands-on” wetenschap stond hier voorop: leerlingen zouden, samen met hun leerkrachten, de nestblokken en kleurvallen regelmatig inspecteren en de bijen verzamelen.

Na deze twee jaar brengt Lieteberg nu een educatieve bundel uit voor het lager en het secundair onderwijs. Daarin vinden leerkrachten allerlei tips om rond wilde bijen te werken.
Uiteindelijk moeten de educatieve bundels, samen met een inkijknest, beschikbaar worden voor alle scholen in Vlaanderen. Hoe dit concreet zal worden gerealiseerd, wordt samen met de mensen van MOS en LIMNET bekeken.

Gedeputeerde voor leefmilieu en natuur Ludwig Vandenhove: “Kruisbestuiving is belangrijk. Het is niet nodig om altijd opnieuw het warm water uit te vinden. Van mekaar leren en ideeën opdoen is de bedoeling van publicaties. Ondanks alle nieuwe technologieën en sociale media vind ik nog altijd dat een publicatie (minstens) even waardevol is. Bovendien kan je het in een boekenkast plaatsen en het nog regelmatig raadplegen.”

Wilde Bijen
Bijen zijn “hot”. Bijna wekelijks staan er berichten over in de media. Niet alleen de honingbijen hebben problemen, ook de wilde bijen moeten vechten om te overleven. Monoculturen en urbanisatie zorgen ervoor dat nestelmogelijkheden verdwijnen en dat er minder diversiteit in het voedselaanbod is. Pesticiden verzwakken de bijen.

Van 2009 tot 2013 werd reeds het project “Tuinen, refugia voor bijen?”  in het leven geroepen om een verband tussen tuininrichting en bijendiversiteit te kunnen vaststellen.
Dit project is daar een logisch vervolg op. Maar daar waar het eerste project zich focuste op privétuinen, richtten wij ons hier op scholen. Daar waar het vorige project de nadruk legde op onderzoek, vonden wij vooral de educatie belangrijk. Want tenslotte is het onze jeugd die het belang van bijen moet kennen om later de juiste beslissingen te kunnen nemen.”, aldus Peter Berx, verantwoordelijke educatie bij Lieteberg VZW.

Lieteberg wilt haar steentje bijdragen en brengt met steun van de provincie Limburg deze bundels uit.
Voor het lager onderwijs zitten er lesideeën in waarmee leerkrachten zowel in de lessen Wiskunde, Nederlands, Plastische Opvoeding als in W.O. kunnen werken rond bijen. Voor het secundair onderwijs beperkt men zich tot de lessen Biologie.
De lesideeën gaan vooral over diversiteit, gedrag, ecologie. Elk lesidee, elke tip gaat ook vergezeld van de eindtermen waarmee rekening wordt gehouden.

Zie onder andere ook de tekst “ik wil een beleid rond bijen voeren” van 18 december 2013 op deze website.

Tags: