’ t Limburgs Bosbelang

Het lentenummer van ’t Limburgs Bosbelang, het driemaandelijks tijdschrift, van de Bosgroepen is verschenen.

Wie een exemplaar wenst, kan dit opvragen via 011 23 73 28, bosgroepen@limburg.be of ludwig.vandenhove@limburg.be.

Hieronder vindt u het voorwoord van gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Beste bosbeheerder en/of –liefhebber

De tijd gaat enorm snel.
Het al 15–jarig bestaan van de Limburgse bosgroepen is daar een mooi voorbeeld van.

In dit bijzonder nummer (nummer 40) van ’t Limburgs Bosbelang naar aanleiding van de 15de verjaardag – mijn eerste als bevoegd gedeputeerde – vindt u artikels van A tot Z, waarin elk onderdeel  van de werking vervat zit. Ook zijn er interviews met heel wat personen, die in die afgelopen 15 jaar een belangrijke rol gespeeld hebben.
Ik wil hen, niet in het minst mijn voorganger Frank Smeets, van harte bedanken.
Voor het overige is er een artikel over het nieuwe beleidsplan van de Bosgroepen en de activiteitenkalender.

En de toekomst?
In het kader van de interne Vlaamse staatshervorming blijft de bevoegdheid over de Bosgroepen bij de provincies. Wij kunnen dus verder het beleid hierrond waarmaken.
Als bevoegd gedeputeerde wil ik de uitgetekende visie verderzetten met een aantal nieuwe en/of bijkomende klemtonen. Ik denk bijvoorbeeld aan bepaalde vormen van kunst in de bossen brengen en educatieve initiatieven naar kinderen toe.
We kunnen dit zeker bespreken tijdens de eerstvolgende vergaderingen en ontmoetingen.

Tot op zaterdag 23 maart 2013 op de Contactdag van de Limburgse Bosgroepen in Alden Biesen te Bilzen.

Ludwig Vandenhove
Gedeputeerde Milieu & Natuur

Zie www.bosgroepen.be.

Zie ook ‘Bosgroepen goed voor omzet van 625.000 euro’, Het Belang van Limburg, 26 maart 2013, p.15.

Zie onder andere ‘Bosexploitatiewegen dankzij provincie Limburg’ van 22 december 2012 en ’15 jaar Limburgse bosgroepen’ van 25 maart 2013 op deze website.

 

Tags: