“Draag àltijd een pet of kepie.” (1)

De commissaris-generaal van de federale politie Catherine De Bolle heeft een interne nota verspreid met een dresscode voor alle politievrouwen en –mannen.

Ik ben het eens dat het uniform (mee) het imago van de politie bepaalt. Als burgemeester en voorzitter van de politiezone Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken heb ik daar ook altijd streng op laten toezien door de korpschef.

Maar betekent dat dat politiepersoneel altijd een pet of zeker een kepie moeten dragen?
Wat mij betreft niet.
Het kan de afstand met de burger alleen maar vergoten.

Hoe wereldvreemd kan de top van de federale politie soms zijn!”

  1. Zie onder andere ‘Politiebaas wil dat agenten altijd pet of kepie dragen’, www.hbvl.be, 25 april 2013

Zie ook ‘Imago federale/lokale politie’ van 9 januari 2013 op deze website.