“Opleiding 'islamitische theologie en godsdienstwetenschappen' een goede zaak”

Dat zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove naar aanleiding van het initiatief van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) om vanaf volgend academiejaar een master islamitische theologie in te richten.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove is bevoegd voor de niet-confessionele geloofsgemeenschappen.

“Ik hoop dat deze stap het begin mag zijn van diverse activiteiten op de diverse niveaus van het onderwijs om de islam uit ‘de hoek’ te halen waar deze geloofsovertuiging nu vaak in gedrukt wordt.”, zegt Ludwig Vandenhove. “Ook op Limburgs niveau moet dat bekeken worden.”

Hieronder vindt u het persbericht.

“Opleiding 'islamitische theologie en godsdienstwetenschappen' een goede zaak”

Gisteren werd bekendgemaakt dat de KU Leuven vanaf volgend academiejaar een master islamitische theologie inricht. Het masterdiploma geeft toegang tot beroepen zoals consulent in de moslimgemeenschap en leraar islam. De KU Leuven wil deze éénjarige opleiding binnen een vijftal jaren uitbouwen tot een volwaardige bachelor- en masteropleiding, die ook opleidt tot iman.

In een nota aan het Vlaams Parlement stelde Ludo Sannen (sp.a) in december 2012  voor de opleiding voor imams te integreren in een bestaande theologische faculteit, hierin gesteund door gedeputeerde van niet-confessionele geloofsgemeenschappen Ludwig Vandenhove (sp.a).  De KU Leuven toonde zich onmiddellijk geïnteresseerd.
Vlaams Onderwijsminister Pascal Smet (sp.a) steunt de opleiding dit jaar met 140.000 euro en de volgende jaren telkens met 160.000 euro.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “In Limburg hebben we vandaag 13 erkende islamitische gemeenschappen. Door de erkenning verkrijgen islamitische gemeenschappen het statuut van openbare instelling met rechtspersoonlijkheid en is de provincie Limburg verplicht financieel tussen te komen in de kosten voor de uitoefening van de eredienst en het onderhoud van de moskeeën wanneer de eigen inkomsten van de islamitische gemeenschap ontoereikend zijn.
Door internationale politieke situaties (denk aan de burgeroorlog in Syrië) bestaan in de publieke opinie, bewust of onbewust, veel misverstanden rond de erkenning en de financiering van moskeeën. Net dankzij deze financiering en samenwerking hebben we een beter zicht op de interne werking en worden veel misverstanden vermeden.
In dit kader beschouw ik de inrichting van de masteropleiding als een grote stap vooruit. Er zullen islamtheologen en later imams opgeleid worden, die vanuit onze leefwereld naar de islam kijken en die beter geïntegreerd zijn. Zij zullen ook beter onderbouwd kunnen deelnemen aan het maatschappelijke debat.
Dit soort opleiding moet ook mogelijk maken dat studiedagen en/of seminaries georganiseerd worden waaraan huidige en toekomstige imams kunnen deelnemen.”

 

Zie ook Het gaat over religie! van 14-03-2013 op deze website.